FANTASTIČNA ČITAONICA

“Čitaonica” okuplja grupu koja  istovremeno čita i potom diskutuje o izabranom delu. Pridružite se: tema ovog okupljanja je roman “Logor koncentracije” Tomasa Diša iz 1968. Radnja prati grupu ljudi na kojima vojska eksperimentiše sa krajnjom idejom da se poveća inteligencija jedinke bez obzira na neumitan fatalan ishod. Iako nije nova, Logor koncentracije temom i izvrsnim izvođenjem ostaje i dalje sveža i aktuelna knjiga koja pokreće na razmišljanje.
Moderatori: Ivan Jovanović, Žarko Milićević

Komentari