Tribina O UPRAVLJANJU INTERNETOM

Organizacija: Internet društvo Srbije u saradnji sa Diplo fondacijom i Upravom za Digitalnu agendu, tribina o predstojećoj Svetskoj konferenciji o međunarodnim telekomunikacijama (WCIT)

Moderator panela: Vladimir Radunović, koordinator obrazovnih programa e-diplomatije, Diplo Fondacija. 

 

Panelisti: Slobodan Marković, savetnik državnog sekretara za telekomunikacije i informaciono društvo, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija; Desiree Željka Miloshević, Internet Društvo Srbije Beograd, savetni odbor Internet Društva Sveta, Oxford Internet Institute; Dejan Cvetković, Regional Technology Officer, Microsoft Central and East Europe; Dragomir Vasiljević, Predsednik Upravnog Odbora RNIDS-a i Aleksandar Milosavljević, Tehnološka internet zajednica / EuNet

 

Postojeći Međunarodni telekomunikacioni sporazum (ITR – International Telecom Regulations) iz 1988. godine, koji služi kao okvirni globalni sporazum koji uređuje principe upravljanja međunarodnim saobraćajem glasa, slike i podataka, biće revidiran na Svetskoj konferenciji o međunarodnim telekomunikacijama (WCIT12), koja će biti održana u Dubaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, od 3. do 14. decembra 2012. godine. S obzirom na brzinu razvoja tehnoloških inovacija i približavanje informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), postoji široki konsenzus da ITR treba sa istim uskladiti tako da odražava sliku 21. veka.

Izmene ITR-a će imati značajan odraz na dalje funkcionisanje telefonije, VoIP-a, bezbednost mreža kao i na upravljanje internetom. Stoga postoji zabrinutost zainteresovanih strana da određeni predlozi za izmenu ITR-a mogu promeniti internet kakav danas poznajemo i sprečiti njegov dalji slobodan razvoj. Naime WCIT12 se održava pod okriljem Međunarodne telekomunakcione unije (ITU – International Telecommunication Union), a koju čine delegacije 193 države koje imaju pravo glasa. S obzirom da je WCIT12 u najvećem delu zatvoren za učešće civilnog društva i drugih zaniteresovanih stana, širom sveta se organizuju neformalne konsultacije sa ciljem da se čuje i glas onih na koje će se predstojeće izmene ITR-a najviše odraziti. Tribina u Beogradu, na koju vas ovim putem pozivamo, upravo ima takav cilj.
Svrha Tribine je da okupi sve zainteresovane strane za dalji razvoj informacionih i telekomunikacionih mreža i usluga kako bi došli do izražaja svi relevantni interesi u pogledu obima i vrste izmena ITR-a, kao i upoznavanje sa stavom predstavnika Republike Srbije.

Naime, nedavno istraživanje Republičkog Zavoda za statistiku pokazalo je da je 47,5% domaćinstava i 97,7% preduzeća povezano na internet. Istraživanje je takođe pokazalo da 30,9% ispitanika među Internet populacijom koristi Internet usluge umesto da ostvaruje lične kontakte ili da posećuje javne ustanove ili organe administracije, dok 87,4% preduzeća koja imaju Internet priključak koristi elektronske servise javne uprave. Takođe 40,1% preduzeća koja imaju Intenet  priključak naručivalo je tokom 2011. godine proizvode/usluge putem Interneta, dok je svega 20,7% preduzeća koja primalo porudžbine istim putem.

Dakle jasno je da postoji veliki prostor za dalji razvoj IKT sektora u Srbiji, kako na polju pružanja javnih usluga građanima i privredi tako i na polju razvoja e-trgovine. S obzirom da predstojeće izmene ITR-a mogu znatno uticati na dalji razvoj IKT sektora u svetu, a predstavnik Republike Srbije će imati pravo glasa, smatramo da bi sve zainteresovane strane trebalo da budu upoznate sa programom i ciljevima predstojeće konferencije u Dubaiju. Zato Vas pozivamo da dođete na Tribinu i svojim aktivnim učešćem u diskusiji obezbedite da se čuje i Vaše mišljenje kako u vezi izmene ITR-a tako u po pitanju stava naše države u vezi istim.
 

Komentari