Promocija knjige “TRAGOM 41”

Govore autori: Maša Valkanu, Ivan Drajzl, Nataša AK, Tatjana EO, Li Novak, Oliver Hodak
Šta je multiroman? Može li jednu knjigu pisati(i napisati) nekoliko osoba? Šest članova Mense Srbije je stiglo do kraja ovog književnog eksperimenta, a još nekoliko ih je pokušalo i odustalo. Svako je vodio svoj lik i, kao i u stvarnom životu, svaki put kada se činilo da znamo kuda sve to vodi uplitali su se drugi likovi i nepredviđene okolnosti.

Da li je ovo triler, SF ili samo hronika jednog pretoplog proleća u Beogradu? Pridružite nam se na predstavljanju prvog multiromana!

Multiroman je specifična književna forma u kojoj svaki autor vodi svoj lik nezavisno od delovanja ostalih. Narativni delovi romana pisani su odvojeno,a dijalozi su nastajali komunikacijom autora u virtuelnom prostoru. Sagovornici su bili svesni reči koje izgovara drugi lik, ali ne i misli koje stoje iza toga. Za razliku od klasičnog romana, u kojem autor osmišljava priču unapred i prilagođava postupke likova svojoj inicijalnoj ideji,u multiro-manu nijedan autor ne može da upravlja postupcima drugih likova, već pokušava da se prilagodi, kao što pojedinac čini sa svojim životom u realnosti.Na taj način priča se udaljava od uobičajene literarno konstruisane dinamičnosti i ide prema širini i usporenom tempu stvarnog života.

Komentari