Dan UN posvećen ‘Alijansi civilizacija’

Dijalog kafe u Srbiji: stvaranje pokreta za međukulturalni dijalog i razumevanje

Povodom 66. godišnjice Ujedinjenih nacija (UN), UN u Srbiji, u saradnji sa vladom Republike Srbije, Alijansom civilizacija UN i Nacionalnom komisijom za saradnju sa Uneskom Republike Srbije, predstavljaju ‘Dijalog kafe’, jedan od glavnih projekata Alijanse civilizacija UN.

Predstavljanje se održava 26. oktobra 2011, od 17:00 do 19:00 časova, u Domu omladine  – Sala Amerikana, Makedonska 22/IV, Beograd, a prisutnima će se obratiti g. Horhe Sampajo,Visoki predstavnik za Alijansu civilizacija UN, i bivši predsednik Portugala, i dr Svetozar Janković, direktor ‘Škole računara’ Instituta za nuklearne nauke ‘Vinča’.

‘Dijalog kafe’ je zasnovan na ideji da je međukulturalni dijalog od presudne važnosti u borbi protiv nesporazuma i predrasuda: “Lakše je da se dođe do mira kada ljudi izađu iz svojih zajednica ili granica da podele iskustva, uče jedni od drugih, i zajednički rade na pitanjima od zajedničkog interesa”, kaže Visoki predstavnik Sampajo.

Projekat ‘Dijalog kafe’ započet je i razvijen uz pomoć Alijanse civilizacija UN, a prati radikalnu, ali jednostavnu ideju da ljudi imaju mnogo toga zajedničkog i, ako im se pruži prilika, potražiće zajednički interes pokretanjem saradnje i podsticanjem ideja koje se tiču najkrupnijih pitanja današnjice. Ovi razgovori i saradnja mogu dovesti do novog načina razmišljanja i delovanja: oni mogu ojačati pojedince i zajednice, ukloniti predrasude i zablude, te poboljšati razumevanje i saradnju među kulturama.

U saradnji sa Alijansom civilizacija, ‘Cisko sistemima’ i ostalima, ‘Dijalog kafe asocijacija’ stvara globalnu mrežu fizičkih prostora – Dijalog kafea. Ovi ‘Dijalog kafei’ omogućavaju pristup tehnologiji video-konferencija i povezani su preko globalne tehnološke platforme koja omogućava razgovore između više gradova istovremeno.

Prva tri ‘Dijalog kafea’ otvorena su u udruženju ‘Vag’ u Amsterdamu, u ‘Kandido Mendes Univerzitetu’ u Rio de Žaneiru i u ‘Muzeju dizajna i mode’ u Lisabonu. Srbija može da se pridruži sledećem talasu kafea koji će biti ovoreni do kraja 2012. godine.

Projekat Alijanse civilizacija, ‘Dijalog kafe’, doprinosi globalnoj kampanji Alijanse u stvaranju pokreta koji se zalaže za različitost i poziva pojedince da učestvuju tako što će preduzeti aktivnosti koje promovišu različitost i inkluziju,  a direktno su vezane za njihovu svakodnevnicu. Različitost kultura u svakoj zemlji mora imati uslove i načine za jedinstven i osoben način izražavanja – ljudi u Srbiji također mogu doprineti ovom procesu: okupiti ljude i prigrliti različite civilizacije – što je u duhu ovogodišnje proslave Dana UN, koja se organizuje sa Alijansom civilizacija.
“Nema boljeg mesta od Srbije, od Balkana, da se pošalje poruka Alijanse civilizacija. Kolevka nekih od najsloženijih situacija evropskog kontinenta, a istovremeno i mesto nekih od evropskih najsmelijih poduhvata i odlučujućih događaja, Balkan je danas, u stvari, na našem kontinentu, mesto gde treba govoriti o međureligijskom i međukulturalnom dijalogu, o potrebi za tolerancijom, o hitnosti pružanja ruke “onim drugima”, o Alijansi civilizacija. Nigde u Evropi nisu poruke Alijanse civilizacija pravovremenije, nigde nisu više dobrodošle i nigde nisu tako odgovarajuće kao na Balkanu, u Srbiji, u Beogradu”, kaže ambasador Portugala u Srbiji, g. Luis de Almeida Sampaio.

Predstavljanje inicijative ‘Dijalog kafe’ u Srbiji je prilika da se široka javnost upozna sa projektom, da privuče potencijalne članove, i obezbedi dodatnu podršku projekta.

###
UN u Srbiji
Tim Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji čini više od 26 agencija koje pružaju podršku potrebama, strateškim ciljevima i razvojnim planovima Republike Srbije. UN promoviše mir i prosperitet i obezbeđuje zaštitu ljudskih prava i život bez straha i bede.

UN podržava društvene, političke i ekonomske reforme, mir i demokratiju, i održivi razvoj, zajedno sa vladom, civilnim društvom i narodom Srbije. UN pomaže zemlji na njenom putu ka Evropskoj uniji. Za više informacija, pogledajte http://rs.one.un.org/.

Sve agencije UN, kroz svoje individualne programe, podržavaju misiju Alijanse civilizacija UN, na povezivanju kultura i izgradnji mira.

O Alijansi civilizacija UN

Alijansa civilizacija UN je osnovana 2005. godine na inicijativu generalnog sekretara UN, pod zajedničkim pokroviteljstvom predsednika vlade Španije i premijera Turske. Nastala je iz ubeđenja da bi se u cilju postizanja trajnog mira, moralo govoriti o dugogodišnjim podelama i pogrešnim predstavama između kultura. U aprilu 2007. godine, generalni sekretar Ban Ki-mun imenuje Horhea Sampaja, bivšeg predsednika Portugala, za Visokog predstavnika Alijanse.
Pod njegovim vođstvom, Alijansa promoviše dijalog koji donosi promene na terenu. Podržava je grupa od 130 vlada i međunarodnih organizacija država, i taj broj je u stalnom porastu. Sve države jugoistočne Evrope su članice Alijanse civilizacija UN. Alijansa uključuje i mnoge druge partnere. Za više informacija o ovoj inicijativi, pogledajte www.unaoc.org.

Komentari