Promocija knjige: DUG I KRIVUDAV PUT – Bitlsi kao kulturni artefakt

Ciklus: PROMOCIJE
Izdavač: Red Box Beograd (II izdanje)
Razgovor sa gostima i kratka muzička intermeca. Govore: dr Bojan Žikić, van. prof. Filološkog fakulteta, Marina Martić, istoričarka umetnosti, Dragan Ambrozić, guru i dr Aleksandar S. Janković, autor knjige. U muzičkom delu učestvuju: Mylutin i Ika

“Bitlsi kao kulturni artefakt” je drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje knjige koja predstavlja ozbiljni pionirski spis o aspektima za pad nepopularne kulture kod nas pisan na srpskom jeziku.
Fenomen popularne kulture i Bitlsa kod nas je prilično sujeverno shvaćen, a uživaoci i poznavaoci popularne kulture su bliži nekoj kriptičnoj elitističkoj sekti nego uslovnoj masovnosti inicijalne ideje popularnog. Iako su u Britaniji i Americi slavljeni kao artefakt prvoklasne kulturne komunikacije, kod nas je poremećaj kulturne mape uslovio neke zanimljive potrese posle kojih Bitlsi svakako nisu ni upola toliko bitni koliko bi trebalo. Metaforički rečeno, ovih dvestotinak stranica trebalo bi da predstavlja široku autostradu sistema vrednosti koji je trebalo odavno da postoji u svetu iscrpnih i umornih analiza paganskog folka devedesetih proglašenog za dominantni kulturni milje i lipatetično glorifikovanje marginalne pop i rok muzike u poslednjih dvadesetak godina.

 

Fotografije sa promocije:

Komentari