“Crni mačevi i beli vukovi” — razgovor o antiherojima fantastike

Tribina Društva ljubitelja  fantastike “Lazar Komarčić”

Zašto su antiheroji privlačni kao protagonisti, u čemu je čar amoralnog osvetnika, apatičnog borca, cinika, bundžije? 

Elrik od Melnibonea, Tomas Kovenant — Nevernik, Kain, Dexter Morgan, Severus Snejp, Spawn, Betmen… lista nema kraja. Ovom prilikom pažnju ćemo posvetiti (anti)junacima iz fantazijskih saga. Vodi: Ivan Jovanović Nightflier

Komentari