BESPLATNA ŠKOLA ASTRONOMIJE

Dom omladine Beograda, u sklopu besplatnih obrazovnih programa za mlade, po drugi put raspisuje otvoreni poziv polaznicima za ŠKOLU ASTRONOMIJE u saradnji sa studentima Matematičkog fakulteta u Beogradu i organizacijom Banka Znanja. Namenjena je mladima od 15 do 25 godina a održavaće se u 16 termina od 11.11. do 30.12, i utorkom (od 20 do 22č) i nedeljom (od 18 do 20č)  u Domu omladine Beograda.
PRIJAVLJIVANJE JE ZAVRŠENO, prispelo je 87 prijava, a primljeno je 29 kandidata. Kandidati koji će pohađati školu lično su obavešteni putem mejla.

Polaznici su:

Aleksandra Mrvoš
Anamarija Nikoletić
Anđela Simić
Andrijana Alempijević
Andrijana Ivić
Andrijana Stanišić
Bojana Stanković
Božidar Obradović
Dejan Mirković
Dušan Đorđević
Dušica Ristić
Ivana Grubor
Jelena Graovac
Jelisaveta Nikolić
Jovan Batnožić
Kasja Pavlović
Kristina Pantić
Marija Perić
Marko Babić
Marko Kradiljević
MIhailo Stjepanović
Milica Lazić
Miloš Nenadović
Nataša Puzović
Nemanja Filipović
Nikola Đukić
Srđan Ranđelović
Tamara Ristić
Teodora ŽivojinovićBroj učesnika je ograničen, a učešće podrazumeva neophodno предзнање iz matematike i fizike. Prijave se vrše mejlom na radionice@domomladine.org.

Potrebno je poslati svoje ime i prezime, kontakt mejl i kratko motivaciono pismo. U prijavi je korisno navesti i vannastavne aktivnosti, osvojene nagrade ili ocene za koje verujete da su vam od preporuke. Prednost će imati kandidati sa neophodnim predznanjem iz matematike i fizike. Rok za slanje prijava je petak, 7. novembar, a prijavljeni će biti obavešteni o rezultatima lično, putem mejla do 9. novembra.


ŠKOLA ASTRONOMIJE namenjena je onima koji su veoma zainteresovani za prirodne nauke, naročito astronomiju i astrofiziku, naročito  onima koji planiraju da svoje školovanje nastave u oblastima astronomije, astrofizike, astroinformatike, računske mehanike i astrodinamike.

ŠKOLA ASTRONOMIJE
je primarno koncipirana kao niz radionica propraćenih predavanjima iz oblasti: zvezda, Sunčevog sistema, zvezdanih jata, međuzvezdane materije, galaksija i vangalaktičke astronomije. ŠKOLA ASTRONOMIJE oranizovaće dodatne aktivnosti pri Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Astronomskom društvu „Ruđer Bošković“, Katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta.

ŠKOLA ASTRONOMIJE ima za cilj da učesnike upozna sa terminima i teorijom astronomije, kao i da ta teorijska predavanja proprati praktičnim vežbama na kojima bi učesnici uz pomoć predavača i saradnika uspešno obrađivali astronomske podatke. Predviđeno je da predavači na ovom kursu budu prvenstveno studenti katedre za astronomiju.
 

Termini i teme predavanja i radionica:

Uvod
Predviđeno je da predavanja traju dva sata, sa jednom kraćom pauzom, u planu je da se predavanja održavaju dva puta nedeljno. Jedno predavanje je planirano za večernji termin (20-22ч) utorkom, a drugo nedeljom u popodnevnom terminu (18-20ч). Studenti koji organizuju ovaj kurs, Banka Znanja i Dom omladine Beograda zadržavaju pravo promene agende bez prethodne najave.
 
Plan rada
Pregled predavanja i radionica kroz nedelje sa kratkim opisom. Nazivi predavanja i njihov sadržaj su podložni promenama dok se plan ne kompletira. Radionice ili predavanja označena sa (*) održavaće se u terminu koji je u skladu sa vremenskim prilikama, ovaj termin će biti posebno najavljen.
1. nedelja  
– utorak, 11.11.2014. u 20 sati, Tribinska sala “Šetnja kroz Univerzum” Dušan Pavlović; predavanje: upoznavanje, pregled kursa, pregled pojmova, kratka istorija
– nedelja, 16.11.2014. u 18 sati, Tribinska sala “Merimo univerzum, 1. deo” Vanja Šarković; predavanje: koordinatni sistemi, metode merenja rastojanja, o paralaksi, uvod u fotometriju
 
2. nedelja
– utorak, 18.11.2014. u 20 sati, Tribinska sala “Merimo univerzum – 2. deo” Vanja Šarković; predavanje: obnavljanje, fotometrija, standardne sveće i lenjiri, osnove spektroskopije i kratka radionica
– nedelja, 23.11.2014. u 18 sati, Tribinska sala “Zvezde – 1. deo: suština” Ivana Bešlić i Dušan Vukadinović; predavanje: karakteristike zvezda, struktura, izvori energije, mehanizmi zračenja, zračenje crnog tela i uvod u spektre zvezda
 
3. nedelja
– utorak, 25.11.2014. u 20 sati, Tribinska sala “Zvezde – 2. deo: evolucija” Branislav Avramov i Marija Tomašević; predavanje: protozvezde, tipovi zvezda, glavni niz, faze evolucije, analiza H-R dijagrama
– nedelja, 30.11.2014. u 18 sati, Tribinska sala “Zvezde – 3. deo: promenljive zvezde” Marija Tomašević i Velibor Velović; predavanje: vrste promennjivih zvezda, lokacija na H-R dijagramu, mehanizmi pulsacije i značaj
 
4. nedelja
– utorak, 02.12.2014. u 20 sati, Tribinska sala “1. Radionica : Klasifikacija Spektara” Lazar Živadinović i Branislav Avramov; radionica: kratko obnavljanje, rad na klasifikaciji i analizi spektara
– nedelja, 01.06.2014. u 18 sati, Tribinska sala “Sunce” Nikoleta Ilić i Ivana Bešlić; predavanje: izvor energije (p-p lanac i CNO ciklus), hemijski sastav Sunca, oblici Sunčeve aktivnosti
 
5. nedelja
– utorak, 09.12.2014. u 20 sati, Tribinska sala “Sunčev sistem” Dušan Pavlović i Vanja Petković; predavanje: nastanak Sunčevog sistema, tela Sunčevog sistema, planete, male planete, komete, asteroidi, meteori, meteoroidi,
– nedelja, 14.12.2014. u 18 sati, Tribinska sala “Dvojne zvezde i zvezdana jata” Marko Mićić i Vladeta Putniković; predavanje: vrste dvojnih zvezda, grupacije zvezda, podela zvezdanih jata
 
6. nedelja 16.12. i 21.12.
– utorak, 16.12.2014. u 20 sati, Tribinska sala “Galaksije i međuzvezdana materija” Marko Mićić i Vladeta Putniković; predavanje: karakteristike i strukture galaksija, vrste galaksija, međuzvezdana materija, aktivne galaksije
– nedelja, 21.12.2014.  u 18 sati, Tribinska sala “3. Radionica: Starost zvezdanog jata” Dušan Vukadinović i Vanja Petković; radionica: određi-vanje color-indexa referentnih zvezda i zvezda u jatu, izrada H-R dijagrama, određivanje starosti i udaljenosti jata na osnovu metode fitovanja glavnog niza
 
7. nedelja
– utorak, 23.12.2014. u 20 sati, Tribinska sala “4. Radionica: Distribucija mase u galaksiji”  Lazar Živadinović i Ivana Bešlić; radionica: određi-vanje brzina zvezda unutar galaksije, računanje rastojanja do centra galaksije, određivanje mase na osnovu Keplerovog zakona
– nedelja, 28.12.2014. u 18 sati Tribinska sala,  “Vangalaktička astronomija i osnove kosmologije” Marija Tomašević i Vanja Šarković; predavanje: metagalaksija i lokalna grupa, širenje svemira i Hablov zakon, nastanak univerzuma, mikrotalasno pozadinsko zračenje, širenje svemira, tamna materija i tamna energija
 
8. nedelja
– utorak, 30.12.2014. u 20 sati, Tribinska sala, “5. Radionica: Određivanje Hablove konstante” + Dodela diploma Nikoleta Ilić i Lazar Živadinović; radionica: određivanje radijalne brzine preko Doplerovog efekta, određivanje rastojanja do galaksija preko cefeida i supernova tipa Ia, linearno fitovanje grafika zavisnosti brzine od rastojanja

 
Dodatne aktivosti (*):
* “Upoznavanje sa nebom” Nina Marić i Miljan Kolčić; sazvežđa, izgled noćnog neba tokom godine, zvezdane karte, orijentacija u prirodi, prividno i pravo kretanje Sunca, pomračenja
* “2. Radionica: Leptir dijagram i mapiranje sunčevih pega” Nina Marić i Miljan Kolčić; ra-dionica: kratak razgovor o kretanju sunca i kalendarima, mapiranje leptir dijagrama, računanje Wolfovog broja, određivanje perioda sunčeve aktivnosti
* “Poseta Astronomskoj Opservatoriji na Zvezdari” naučni saradnik; poseta muzeju astronomije, tura teleskopa i paviljona AOB, posmatranja
* “Poseta Društvu “Milutin Milanković” u Beogradu” prof. dr Nadežda Pejović; poseta prostorija, predavanje o Milutin Milankoviću, prezentacija aktivnosti kluba
* “Poseta katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta” prof. dr Nadežda Pejović; poseta katedri, pregled programa astronomije, astrofizike i astroinformatike, predstavljanje osoblja katedre

 

 

 

 

Komentari