ATELJE VARAN U BEOGRADU: Konkurs za radionicu dokumentarnog filma

Organizacija: Atelje Varan & Dom omladine Beograda

Podrška: Filmski centar Srbije, Institut français de Serbie, l’Institut français et la Ville de Paris, Cinneret production, French CNC, Label Paris Europe.

RADIONICA

Tokom trajanja ove intenzivne radionice, 10 učesnika će savladati osnove snimanja dokumentarnog filma i načiniti prve korake ka tome da postanu nezavisni filmski autori. Nakon upoznavanja sa tehničkim aspektima snimanja filma, analize referentnih filmskih ostvarenja, nalaženja lokacija i pisanja scenarija, svaki učesnik će započeti snimanje sopstvenog kratkog dokumentarca na istu temu. Montaža (uz asistenciju profesionalnih montažera) će omogućiti uvid u važan odnos koji postoji između autora i montažera.

KANDIDATI

 • Svi koji žele da steknu početno iskustvo u snimanju dokumentaraca i svega što to podrazumeva. Svi koji žele da obnove ili preispitaju svoj rad i pristup snimanju dokumentaraca.
 • Poznavanje tehnike snimanja filma nije neophodno
 • Radni jezici radionice: engleski, francuski i lokalni. Obavezno je poznavanje engleskog jezika.
 • Raspon godina: od 18 do 35
 • Državljani sledećih zemalja: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Hrvatska, Albanija
 • Broj učesnika: 10
 • Radionica je besplatna: sve troškove pokrivaju partneri ovog projekta

 

MESTO I VREME ODRŽAVANJA RADIONICE

Dom omladine Beograda, Makedonska 22, Beograd, Srbija

Od 22. 11. 2021. do 29. 01. 2022. (sa pauzom za praznike od 25. 12. 2021. do 15. 01. 2022.)

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Selekcija kandidata se vrši u dve faze.

1/Prva faza je podnošenje pisane prijave u kojoj se nalaze:

 • CV
 • Kratka biografija, slobodna forma, 2 strane
 • Tekst dužine jedne strane sa ili bez fotografije na jednu od sledećih tema:
 • Opišite nam neko mesto
 • Opišite nam neki trenutak iz života
 • Opišite nam svoj komšiluk

Sav materijal se šalje na mejl adresu varan@domomladine.org sa kompletnim podacima za kontakt.  Ne traži se disertacija, već tekst kojim se obraćate direktno nama. Ne želimo propratna pisma.

Sav materijal mora biti na engleskom jeziku.

2/Kandidatima koji prođu u drugu fazu biće zakazan termin za razgovor pre konačnog prijema. Razgovor će se obaviti ili lično u Beogradu, ili telefonom, ili putem Zoom aplikacije.

TERMINI

ROK ZA SLANJE PISANE PRIJAVE: 21. 09. 2021.

DATUMI ODRŽAVANJA RAZGOVORA U BEOGRADU ILI TELEFONOM: 09. i 10. 09. 2021.

 

TEXT IN ENGLISH: Call for applications Varan-DOB

 

Komentari