15. BITEF Polifonija 14

NA POSAO, MOJA MISLI! (Hamlet,  II čin, scena druga)
Urednica programa: Ljubica Beljanski-Ristić
Kourednice: Irena Ristić i Sanja Krsmanović Tasić
Partnerska podrška: Ustanova kulture „Parobrod “ i Dom omladine Beograda

U traganju za polifonom dramom i pozorištem – od umetnosti za društvene promene do foruma za kulturu zajedništva
 
Podstaknuta temama glavnog programa, ovogodišnja BITEF Polifonija tematizuje uspostavljanje sopstvenog kontinuiteta i postojanja sada i ovde, nastavlja traganje za polifonom dramom i pozorištem kao konceptom za budućnost i igra se kontrapunktiranjem kao postupkom usklađivanja i uzajamnog nadopunjavanja različitosti, oprečnosti, suprotstavljenosti… Ali, pre svega, poziva na delovanje i razmišljanje o snazi i moći pozorišta da pokrene emocije, kritičku misao, da osnaži, da bude lekovito, da bude odgovorno, da utiče na promene, da učini svet boljom.
 
BITEF Polifonija ove godine zaokružuje petnaestu godinu istraživanja i predstavljanja inovativnih, kreativnih i participativnih projekata i predstava koji se stvaraju kroz procese razmene među učesnicima i sa publikom i otkrivaju nove pozorišne tendencije i nove prostore delovanja pozorišnih umetnika i drugih stručnjaka u zajedničkom radu s različitim populacijama i uzrastima, posebno s mladima, u umetnosti, kulturi, obrazovanju, socijalnom radu, inkluziji, društvenom angažovanju.
 
Sloganu ovogodišnjeg BITEF-a, Past is present, BITEF Polifonija, kao i prethodnih godina, dodaje svoj slogan koji ove godine glasi – Na posao, moja misli! – igrajući se Šekspirom i kontrapunktom koji je ponuđen, pozivajući na razmišljanje o smislu sopstvenog postojanju i pitanjima moći pozorišta da istražuje istine i otkriva znake delovanja za budućnost.
 
Programski realizator BITEF Polifonije je Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM (Nacionalni centar Međunarodne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA), u koprodukciji sa Bitef Teatrom.

 

Iz uvodnika umetničkog direktora i selektora Jovana Ćirilova i Anje Suše:

…Osnovno polazište za razmišljanje o ovogodišnjoj selekciji Bitefa je stogodišnjica od izbijanja Prvog svetskog rata. Delimično zbog toga što je reč o istorijskom datumu veoma značajanom za prostor na kom živimo, a delimično i zbog činjenice da je ova godišnjica dobila posebno mesto i značaj u većini evropskih država i to naročito u polju kulture…

…Evropski teatar je, u ovom trenutku, veoma posvećen refleksijama na temu Prvog svetskog rata i projekti koji se bave ovom godišnjicom su, na neki način, bili dominantni u ovogodišnjoj evropskoj teatarskoj praksi. Ovde je, naravno, reč o umetničkoj interpretaciji istorijskih događaja, koja je oslobođena obaveze „objektivnosti“ koja, makar, formalno, obavezuje naučnike, ali se nužno nameće pitanje, da li je „objektivnost“ u teatru uopšte moguća i da li je i kome, na kraju krajeva, namenjena i potrebna? …

…Pred nama je Bitef koji traži aktivno političko i društveno učestvovanje umetnika i publike, koji ne nudi laku zabavu baš kao ni lak zaborav, koji problematizuje politike pamćenja u kontekstu kreiranja nacionalnih i drugih identiteta, predstavljajući nam teatar koji poziva i obavezuje na buran i do kraja neizvestan dijalog između umetnosti i ljudske zajednice.

 
 
Program u Domu omladine Beograda
 
Amerikana – ponedeljak, 22. septembar, 11:00
Backa Teater, Geteborg, Švedska
DOBRA DELA – KAO STUDIJA SLUČAJA
Radionica
Voditeljke: Erika Isaksson i Lisa Nowotny
Podrška: The Swedish Institute SI
 
Trajanje: 90 minuta
 
Radionica je namenjena onima koji su zainteresovani za scensku umetnost za mladu publiku, a zamišljena je kao priprema za predstavu Dobra dela koja se igra na programu 15 BITEF Polifonije 14.
 
Radionica se sastoji iz tri dela: uvoda u izvođačke umetnosti za mladu publiku u kontekstu Švedske i modela Backa Teatra sa prezentacijom rada s mladim ljudima, kao izvora znanja o društvu danas. Njen cilj je da pomogne mladoj publici i nastavnicima da usvoje savremenu izvođaču umetnost i pitanja zasnovana na univerzalnoj moralnoj filozofiji. Sledi praktičan deo sa vežbama koje se prema ovom modelu koriste kako sa mladima tako i sa odraslima. Pri kraju radionice osmišljeno je i vreme za pitanja i komentare.

 
 
Amerikana – ponedeljak, 22. septembar, 13:00

Cedeum, Beograd, Srbija
NOVE HARMONIJE BITEF POLIFONIJE
Dijaloška platforma
Moderatorka: Irena Ristić, pozorišna rediteljka i docentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu
 
Trajanje: 180 minuta
 
Šta leži u polifonom pristupu BITEF Polifonije od njenog osnivanja do danas? Koje su to harmonije i kontrapunkti? Koje principe neguje i zbog čega? Na kojim metodama se zasniva? Razvija li nove? Kojim parametrima se danas procenjuje angažovanost  umetnika i  radnika u kulturi? Ima li mesta kritici? Kakva je uloga kritičara i teoretičara u razvoju emancipatorskih izvođačkih praksi? Kakve pozicije umetnici zauzimaju u odnosu na one sa kojima/za koje rade? Imaju li moć da odgovore na potrebe zajednice ili da je promene? Kako se ta moć koristi? Kako bi mogla da se iskoristi? Uz nove pretenzije i odgovornosti, otvaraju li se i novi etički paradoksi?
 
Uvodna pitanja su polazište dijaloga koji se organizuju povodom petnaest godina BITEF Polifonije, a u kojima, između ostalih, učestvuju: Ana Marjanović –Shane, profesorka Chestnut Hill College u Filadelfiji i urednica časopisa Dialogic Pedagogy, Ivan Medenica, pozorišni kritičar i teoretičar, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Bojana Škorc, psihološkinja i profesorka Fakulteta likovnih umetnosti u Beograd, Jelena Kovačević, teatrološkinja i bibliotekarka/arhivistkinja  Jugoslovenskog dramskog pozorišta, i Ljubica Beljanski-Ristić, dramska pedagoškinja i urednica BITEF Polifonije.
 
U dijalog će se uključiti pozvani pozorišni umetnici, teoretičari i drugi stručnjaci kreirajući svojim mišljenjem svojevrsnu platformu za buduće delovanje.
 
Na kraju će biti predstavljena izdanja Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu u čijem su fokusa bile ove teme i čiji će autori biti prisutni i otvoreni za dijalog sa prisutnom publikom.
 

Amerikana – utorak, 23. septembar, 13:00
Cedeum, UK Parobrod i Dom omladine Beograda, Beograd, Srbija
Kosta Peševski
KAZNENA SUBOTA
Otvoreni forum i javno čitanje drame
Režija: Ana Grigorović
 
Podrška: UNICEF i Jedinica za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete i nauke Srbije (Program Škola bez nasilja)
 
Trajanje: 120 minuta
(uključujući i otvoreni forum)
 
Igraju: Milena Živanović, Dušan Matejić, Uroš Jakovljević, Mladen Sovilj, Milica Trifunović, Mladen Andrejević i Ljubomir Bandović
 
Drama Kaznena subota napisana je po motivima kultnog tinejdžerskog filma iz osamdesetih The Breakfast Club. Uvodi nas u svet pubertetskog beznađa i potrage adolescenata za identitetom iz koje proizilazi niz komičnih, dirljivih i tužnih situacija. I tako se dolazi do uvek dragocenog uvida da se iza delinkvencije, arogancije, preterane ambicije uvek krije neka tuga, odbačenost, osećaj da si neshvaćen i nevoljen. S druge strane, drama osvetljava i svet odraslih, onih uskogrudih koji su nezadovoljni svojim životima, nespremni da se iskreno bave pedagogijom, koji represiji pristupaju kao liniji manjeg otpora i prisilno pokušavaju da zauzdaju ovu decu noseći se večnom premisom kako su nove generacije sve gore i gore. Pisac uspeva da dočara ove teme bez patetike i sa njemu svojstvenim humorom ukazujući da ipak nije sve tako beznadežno kao što se čini… Upravo zato, Kaznena subota je, iako slika niz likova čiji problemi nisu beznačajni, puna neke autentične i dragocene nade. Zbog svega toga bilo bi dragoceno da ovo delo gledaju oni kojima se ono i bavi – adolescenti.
 
Drama Kaznena subota deo je programa čitanja neizvedenih dramskih tekstova u okviru ciklusa Biseri iz upravničkih fioka Ustanove kulture „Parobrod“. Ovaj program je u protekle dve godine prepoznat kao jedna od retkih inicijativa čiji je primarni cilj podržavanja stvaralaštva mladih. Koprodukcijom sa Domom omladine Beograda ostvarena je težnja da se dopre do još šireg auditorijuma.
 
Javnom čitanju drame Kaznena subota prethodi Otvoreni forum u koji će publiku uvesti reditelj Stevan Bodroža, urednik Bisera iz upravničkih fioka.  Otvoreni forum se nastavlja posle javnog čitanja uz uključivanje autora, kao i učesnika radionice Školsko Forum pozorište za školu bez nasilja – voditelja, učenika, njihovih nastavnika i publike. Posle Otvorenog foruma i čitanja, za zainteresovane je organizovana i projekcija filma The Breakfast Club.
 
 

Amerikana – nedelja, 28. septembar, 17:00 i 20:30
ZID Teatar, Amsterdam, Holandija
SA KROVOVA SVETA NA TURNEJI
Pozorište zajednice
 
Trajanje: 120 minuta
(uključujući i dijalog sa autorima predstave)
 
Repriza predstave u 20.30
 
Koncept i režija: Karolina Spaić
Tekst: Ane Hogvind
Muzika: Mark Baroner
Ansambl: Sebo Baker, Anika Ferflet,  Dido Mirk, Ista Bagus Putranto
Glumci iz lokalne zajednice: Gokan Aksoj, Mahmud Ibrahim, Nanda Jagdev, Marike Lukas, Lara Baker, Emanuel Lukas, Febi Brak
Fotografije: Maria Morales, Malwina Kovalska i Roberto Rizzo
 
Turneju je podržao Performing Arts Fund iz Holandije.
 
ZID Teatar povezuje umetnost, kulturu i društvo razvijanjem kreativnog talenta ljudi što čini pokretački motor pozitivnih promena. SA KROVOVA SVETA NA TURNEJI je najnovija pozorišna produkcija ovog pozorišta zajednice (Community Theatre). Ova sjajna, očaravajuća, dinamična predstava inspirisana je hvaljenom produkcijom Rimske tragedije Toneelgroep iz Amsterdama, jedne od vodećih pozorišnih trupa Evrope, sa kojom ZID sarađuje. Predstava Sa krovova sveta zasniva se na tri Šekspirove tragedije: Koriolan, Antonije i Kleopatra i Julije Cezar. Tim umetnika ZID Teatra zajedno sa glumcima iz zajednice istraživao je uticaj politike na svakodnevni život lokalnog stanovništva u nekoliko zajednica Amsterdama, gde se dešavaju potpuno neočekivani i univerzalni događaji.  
 
Tokom jednogodišnjih susreta, proba i intervjua u različitim delovima grada, umetnički tim prikupio je priče lokalnog stanovništva i pretvorio ih u multidisciplinarni performans ispunjen muzikom, pevanjem, poezijom i video-porukama ljudi iz celog sveta.
 
ZID je razvio model projekta „na turneji“, gde kombinuje ovaj metod rada u saradnji sa lokalnim umetnicima i zajednicom. To znači da se za svako mesto stvara nova, autentična verzija predstave koja se sastoji od postojećih elemenata i svežeg, lokalnog materijala koji se u nju unosi. Za ZID to predstavlja dodatnu priliku da proširi svoj metod i predstavi ovaj neobični oblik pozorišta zajednice u različitim delovima sveta.
 
Sa krovova sveta, ističe rediteljka Karolina Spajić, predstavlja današnju Holandiju i njene građane. Veoma različiti ljudi u odnosu na poreklo, versku pripadnost, stavove i snove, žive zajedno u maloj zemlji. Mnogi od njih žive u brojnim stvarnostima: vode svakodnevni život, ali na njih takođe utiču i njihovi životi u zemljama koje su ostavili za sobom, ili u koje žele da se presele. Šta nas povezuje? A još važnije, imamo li uticaja bilo gde osim u sopstvenim dnevnim sobama?
 
U predstavu ZID Teatra na BITEF Polifoniji, kao deo ansambla predstave i lokalni izvođači,  uključiće se članovi POD Teatra iz Beograda.  Predstavama u Domu omladine prethodi otvorena prezentacija projekta Sa krovova sveta ZID Teatra i susret pozorišta zajednice Beograd – Amsterdam u subotu, 27. septembra u 11,00 u UK Parobrod.   
 
 
Amerikana – ponedeljak, 29. septembar, 13.00

POD Teatar i Kulturni centar Čukarica, Beograd, Srbija
DVA KRAJA SENKE
Projekat i predstava pozorišta zajednice
 
Trajanje: 120 minuta
(uključujući i dijalog sa autorima predstave)
 
Režija: Tanja Pajović i Branka Bajić
Učesnici: članovi dnevnih centara i klubova za stara lica Čukarica i Stari Grad , i učenici/ce Trinaeste i Petnaeste gimnazije u Beogradu
 
Čarolija nekadašnjeg porodičnog okupljanja svih generacija i pričanja priča, izgleda, sve se više gasi. Nekada su nam ova okupljanja pomagala da učimo jedni od drugih: mi stari i mladi, staromodni i moderni, „prevaziđeni“ i tek za život ustreptali…, pomagala su nam da povežemo iskustva sa oba kraja i razmenimo verovanja i istine. U ovim porodičnim događanjima poštovala se vrednost svake individue kao ravnopravnog dela zajednice.
 
Projekat Dva kraja senke i istoimena predstava, nastojanje su da se ponovo osvetle ovakvi događaji i priče i da se kroz čaroliju slušanja, približavanja i razmenjivanja prikaže i ono što tu senku i stvara, dajući im jednaku vidljivost i snagu, a to su ljudi – stari i mladi. Kako smo to pokušali?  
 
Stvorili smo teatar kao mesto komunikacije, mesto susreta sa sobom, sa drugima, kao mesto uspostavljanja međusobnog odnosa između onih koji su različiti (i onoga što je različito) čineći tu razliku vidljivom i omogućavajući komunikaciju kroz neposredan živi kontakt, kroz empatiju i reciprocitet.
Rad na predstavi kreirao je prostor i vreme susretanja dveju generacija, susreta mnoštva različitih i sličnih priča i bitnih tema, ličnih i opšteljudskih, dajući jednako dostojanstvo različitim akterima, njihovim „jezicima“ i oblicima ekspresije.
 
Zajedničkim radom, učesnici su stavljeni u uloge da sami planiraju, dogovaraju se, organizuju, osmišljavaju situacije, scene, kostim i prostor u kojem se priče dešavaju, živeći neponovljivo iskustvo stvaranja predstave kao zajedničkog – kolektivnog čina.
 
Posmatranje – razmišljanje – izazov – eksperiment – akcija, sve su to koraci preduzeti na ovom putovanju kroz sebe i kroz vreme, da bi se na kraju spojili u ovome sada, u konkretnom činu.
 
Aspekti međuljudskih odnosa i umetnički aspekti mogu i moraju da postoje zajedno.
Pogotovu u ovoj realnosti, gde izgleda da je jedina stvarna mogućnost spasenja u lepoti i harmoniji Različitosti. Kao što to pokazuje i poslednja scena Felinijevog filma Osam i po: Veliki krug ljudi koji se drži za ruke…
 
Ovom predstavom zatvara se 15 BITEF Polifonija 14 i pokreće se otvaranje novog partnerskog projekta učesnika ovogodišnjeg programa za novo pozorište zajednice na BITEF Polifoniji 2015.

Komentari