ZATVARANJE IZLOŽBE “INTER/AKCIJA” I PROMOCIJA KATALOGA

Na zatvaranju izložbe “Inter/akcija”, u petak 2. decembra od 19č, u Galeriji Doma omladine Beograda, održaće se promocija kataloga, čije su urednice i autorke tekstova studentkinje Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Izložba i katalog predstavljaju rezultat saradnje između studentkinja i studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i studentkinja istorije umetnosti, u sklopu projekta Doma omladine Beograda pod nazivom “Inkubator: Inter/akcija”.

Cilj ovog projekta je povezivanje mladih profesionalaca koji stupaju u polje umetnosti. Pored tekstova koji mapiraju najvažnija problemska pitanja artikulisana u izloženim radovima i reprodukcija radova umetnika, katalog obuhvata dokumentarne fotografije koje su nastale tokom realizacije postavke.

Izložba “Inter/akcija” nastala kroz upoznavanje, diskusije i razmenu interesovanja o savremenoj umetnosti i iskustava specifičnih za obrazovne sisteme pomenutih institucija, izložba je koncipirana kao presek stanja aktuelnih i međusobno raznovrsnih istraživanja studentkinja i studenata Fakulteta likovnih umetnosti.

VIŠE O PROJEKTU “INKUBATOR: INTER/AKCIJA”:

Nakon nekoliko decenija saradnje sa Fakultetom likovnih umetnosti, kroz tradicionalnu studentsku izložbu skulptura i crteža malog formata, uredništvo Doma omladine Beogradadošlo je na ideju da osnaži vezu sa studentima ovog umetničkog fakulteta, ali i da je osveži učešćem studenata istorije umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tako je 2016. godine nastao projekat Inkubator: Inter/Akcija koji je, zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja, započet sa mnogo elana.


Prva aktivnost na projektu Inkubator: Inter/Akcija 2016 je izvedena tokom juna 2016. godine, u zgradama Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, na vajarskom i grafičkom odseku na Senjaku i Topčideru. Studenti, učesnici projekta, su imali priliku da se međusobno upoznaju i da kroz prezentaciju radova sa Školske izložbe studenata FLU prodiskutuju o samoj izložbi, kao i o tokovima savremene umetnosti u Srbiji i problemima stvaralaštva. 

Projekat Inkubator: Inter/Akcija 2016. bavi se direktnom saradnjom studenata Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu  i Odeljenja istorije umetnosti pri Filozofskom fakultetu  Beogradskog Univerziteta. Ova saradnja se ostvaruje kroz zajednički rad na projektima iz oblasti savremenog stvaralaštva na osnovu kog bi se u kasnijem periodu njihove profesionalne karijere stvorila mogućnost zajedničkog nastupa kroz formu izložbi i projekata u javnim prostorima.

Ovakav vid povezivanja studenata tokom studija omogućava da kroz koordinisanje od strane predavača i institucije Doma omladine Beograda razviju svoje veštine prezentacije umetničkog dela, razumevanja trenutka u kome njihova dela nastaju i kao konačan cilj plasiranja svojih ideja kroz izlagačku delatnost.

Kako su ovi aspekti skrajnuti u procesu sazrevanja svakog profesionalca kako umetnika tako i kustosa-istoričara umetnosti, ovim međusobnim povezivanjem omogućuje se praksa povezivanja ne samo kroz generacijsku saradnju, koja je veoma bitna jer se time budući saradnici upoznaju i zajedno formiraju, već se omogućuje i profesionalni razvoj kojim se formira i širi profesionalni kontakt u zemlji i inostranstvu.

Kroz dosadašnji rad oba fakulteta ovaj vid saradnje je bio do sada skrajnut i nije mu se posvećivala  pažnja, već su fakulteti obrazovali svoje kadrove bez međusobne saradnje, a time se gubila važna osnova za unapređenje obe profesije.

U savremenom likovnom stvaralaštvu prisustvo kustosa postalo je neophodno, te se time i stvorila potreba da se ova dva fakulteta i institucija Doma omladine Beograda međusobno povežu i nadograde svoj način obrazovanja i prezentovanja studentskih radova, kao i radova mladih umetnika.

Dom omladine Beograda svojim profilom omogućava da se susreti i radionice održe pod njihovim okriljem, time direktno pomaže institucionalizovanjem ove ideje.

Komentari