VOĐENJE KROZ IZLOŽBU “INTER/AKCIJA – TAMO GDE VIŠE NISI”

Izložba ”Inter/akcija – Tamo gde više nisi”, studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i Akademije umjetnosti u Banja Luci u saradnji sa studentima odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, otvorena je do 10. decembra u Galeriji DOB. U okviru programa vizuelnih umetnosti Doma omladine Beograda, a povodom aktuelne izložbe, biće organizovano stručno vođenje sa istoričarkama umetnosti Minom Radovanović i Anđelom Dukić.

 Foto: Jovana Trifuljesko

 Vođenje kroz izložbu će biti moguće pratiti i preko instagram stranice @interakcija2021   

Više informacija o izložbi ”Inter/akcija – Tamo gde više nisi” možete pročitati OVDE.  

 Foto: Jovana Trifuljesko

Inter/Akcija okuplja umetničke pozicije studenata završnih godina Fakulteta likovnih umetnosti iz Beograda i Akademije umjetnosti iz Banja Luke koje se kreću od subjektivnih, intimnih pogleda na složena stanja savremenosti do razmatranja njenih široko shvaćenih društvenih okvira. Izražavajući se kroz različite tehnike i medije, mladi umetnici i umetnice iskazuju svoja viđenja sadašnjosti, njenih različitih formi, fenomena i tendencija. Inter/Akcija na svež način otkriva presek aktuelnih kretanja karakterističnih za najmlađu generaciju umetnica i umetnika koji aktivno istražuju u poljima formalnog, pojavnog, verbalnog i vizuelnog; suprotstavlja raznorodne identitete novih umetnika i novih kustosa, te njihovu združenu imaginaciju pretače u izložbenu konverzaciju.

 Foto: Jovana Trifuljesko

………………..

Galerija DOB otvorena je svakog dana od 12.00 do 21.00 čas, nedeljom od 12.00 do 18.00 časova, ponedeljkom Galerija ne radi.

Komentari