TURISTIČKI INFO KUTAK U DOMU OMLADINE BEOGRADA

U glavnom holu Doma omladine Beograda (DOB) počeo je sa radom omladinski Turističko-informativni kutak (TIK), koji je rezultat saradnje DOB-a, Turističke organizacije Beograda (TOB) i Turističke organizacije Srbije (TOS). U aprilu 2014. godine TIK je počeo sa radom u test fazi, a u prethodnih godinu dana unapređen je kroz intenziviranje saradnje Doma omladine Beograda, TOB-a i TOS-a, kao i uspostavljanje saradnje sa Visokom turističkom školom, Ekonomskim fakultetom i Fakultetom za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum.

Studenti završnih godina turizma i srodnih oblasti sa ovih fakulteta obavljaće praksu u Turističkom info kutku Doma omladine.

Omladinski turističko-info kutak radiće svakog dana od 17 do 21 čas, a između ostalog, baviće se sledećim aktivnostima: podela besplatnih turističkih mapa, brošura i promo materijala;  davanje informacija i karata za programe razgledanja grada; prodaja prigodnih suvenira; davanje servisnih, turističkih i drugih korisnih informacija,  a naročito onih koje se tiču omladinskog i kulturnog turizma; pronalaženja smeštaja za mlade, ugostiteljskih usluga, različitih kulturnih i zabavnih sadržaja. Korisnicima omladinskog TIK-a će se pružati mogućnost da sa popustima kupe karte za posete muzejima, galerijama, pozorištima, kulturnim centrima, sportskim centrima, restoranima i drugim ugostiteljskim i turističkim objektima u Beogradu.

U okviru Turističko-informativnog kutka u Domu omladine Beograda izdavaće se i Evropska omladinska kartica (European Youth Card), koja je namenjena mladima do 30. godine. Omogućava brojne pogodnosti i popuste iz različitih oblasti (saobraćaj, kultura, edukacija, trgovina, turizam i sport). Svi korisnici EYCA kartice osigurani su tokom cele godine u zemlji, ali imaju i putno osiguranje za neograničen broj putovanja tokom važenja članarine. Kartica takođe važi i u Evropi, pa se popusti mogu ostvariti i na putovanjima u muzejima, na smeštaj, u restoranima i slično. Pored brojnih pogodnosti, EYCA kartica predstavlja međunarodnu omladinsku legitimaciju koja omogućava mladima ulaznicu u svet evropskih informacija i podstiče njihovu mobilnost. Svi mladi koji se odluče da EYCA karticu aktiviraju u Turističko-informativnom kutku Doma omladine Beograda, dobiće vaučere za besplatan ulaz na tekuće programe DOB-a.

Studenti koji će obavljati praksu u okviru TIK-a upoznati su sa projektom i delatnostima svih partnerskih organizacija, prošli su besplatnu obuku u info centrima TOB-a i TOS-a, kao i besplatnu obuku o javnom nastupu i veštinama komunikacije. Praktikanti će kontinuirano pohađati obuku iz poboljšanja komunikacijskih veština, a Turistička organizacija Beograda će organizovati obuku na temu rada turističkih info centara u svetu. Takođe, svi će besplatno dobiti EYCA karticu.

Komentari