Seminar za vršnjačke koučeve

Aktivan život organizuje seminar za vršnjačke koučeve u Domu omladine Beograda, od 11 do 13. jula 2011. Biće organizovane po 4 radionice dnevno. Seminar će voditi gospođa Katarina Stanić, autor programa vršnjačkog koučinga.

Prijavite se! Stranica za prijavu: http://bit.ly/postani-vrsnjacki-kouc

 

Cilj seminara
Nakon seminara, vršnjački koučevi, grupa od 15 mladih ljudi oformiće Tim Aktivnog života koji će se uz grupnu podršku započeti sa praktičnim radom u koučingu. Cilj je da mladi ljudi dobiju svoje koučije i sa njima rade u periodu avugst, septembar, novembar. Sve vreme Tim Aktivnog života će biti praćen i ni u jednom trenutku vršnjački koučevi neće biti prepušteni sami sebi.
Zvanični kraj projekta je u novembru kada ćemo se po poslednji put sastati u vidu grupne podrške za koučeve… no oni koji budu pokazali najviše želje i angažmana imaće priliku da nastave sa radom u koučingu u okviru Tima i organizacije Aktivan život i u 2012. godini…

Ko može da se prijavi?
Svi aktivni mladi ljudi koji su imali kontakta sa nekakvim oblikom rada na sebi. Bilo da ste završili kurs asertivnosti, nenasilne komunikacije, vršnjačke edukacije, seminar “Zakorači u promene“ ili jednostavno da ste empatični i željni da pomognete drugim ljudima da ostvare svoje potencijale, ovo je prava prilika za vas.
Morate imati između 22-28 godina. Psihologija, pedagogija ili slični fakulteti nisu obavezni.

Šta je koučing?
Koučing je proces u kojem partnerski odnos između klijenta i kouča uz korišćenje specifičnih koučing tehnika, dovodi do otkrivanja i oslobadjanja lične mudrosti i snage klijenta i povećanje njegovih kompetencija za dostizanja sopstevnih ciljeva i vrhunskih postignuća.

To je proces efikasnog učenja koji dovodi do ličnog razvoja, uspešnosti u raznim segmentima živlejnja i zadovoljstva klijenta. Promena koja se dešava tokom tog procesa odnosi se na promenu u ličnim stavovima, načinu mišljenja, doživljavanju i ponašanju klijenta kao i njegovoj sposobnosti da koristi tehnike i znjanja stečene tokom coaching procesa  za svoj dalji rast i razvoj.

Šta je vršnjački koučing?
To je koučing u kome učestvuju vršnjaci, mladi ljudi i sa strane kouča i sa strane koučija (klijenta). Kouč kao vršnjak ima bližu sliku izazova pred kojima se nalazi kouči. Takođe, odnos između mladih ljudi je direktniji, otvoreniji i sa više poverenja…

GIZ
Vršnjački koučing je skroz inovativna metoda rada sa mladima, koja je malo proučavana i u inostranstvu. Mi smo veoma uzbuđeni što ovu teoriju razvijamo po prvi put u Srbiji, uz pomoć našeg partnera – Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i projekta ”Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji” (GIZ SoSYEP). GIZ-ov princip rada jeste  sistemski pristup poboljšavanju položaja mladih (pomoć Ministarstvu Omladine i Sporta, unaređenje kancelarija za mlade, razvoj programa za rad sa mladima….) a naša organizacija Aktivan život, koju čine mladi ljudi je na sebe preuzela direktan rad sa mladima u njihovom jačanju… Vršnjački koučing  i program vršnjačke edukacije “Zakorači u promenu” su upravo ti primeri direktnog rada.

Komentari