REZULTATI KONKURSA GALERIJE DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA IZLAGANJE U 2018. GODINI

Na konkurs za izlagačku sezonu u 2018. godini Galerije Doma omladine Beograda pristiglo je 96 prijava. Odlukom Saveta galerije, koji čine Biljana Ðurđević, Marija Radoš, Ana Bogdanović i Dušan Savić, odabrano je 7 umetničkih projekata, kako samostalnih, tako i kolaborativnih.

 Odabrani su projekti sledećih umetnika i kustosa:
 

 1.     Dušan Rajić

 2.     Mariko Hori

 3.     Nemanja Nikolić i Nataša Galečić

 4.     Sonja Jankov

 5.     Milica Jovanović

 6.     Jelena Marjanović

 7.     Milica Pekić i Marta Jovanović (G12 HUB)

Savet Galerije Doma omladine Beograda je za 2018. godinu želeo da u program uvrsti po pozivu i sledeće umetnike i izložbe:

 1.     Nadežda Kirćanski

 2.     Bogdan Čontoš

 3.     Mario Kolarić

 4.     Davor Gromilović

 5.     Distruktura

 6.     Fluizmi (kustos Jelena Spaić)

 7.     Belgrade Photo Month

 8.     Inter/Akcija 2018

Savet Galerije Doma omladine Beograda je za 2018. godinu želeo da predstavi izbalansiran likovni program u smislu pristupa autora u korišcenju razlicitih medija i likovnih poetika. Pored toga, Galerija Doma omladine Beograda nastoji da pruži podršku autorima mlađe generacije u njihovom pozicioniranju na umetničkoj sceni, kao i projektima poput Belgrade Photo Month-a i Fluizmima.

Uredništvo Doma omladine Beograda zahvaljuje svim umetnicima i kustosima na učešcu na konkursu i na strpljenju.

Autori, čiji su projekti odabrani, će biti kontaktirani u najkraćem roku.

 

Ilustracija: Davor Gromilović – Sunflower

Komentari