REZULTATI KONKURSA GALERIJE DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA IZLAGANJE U 2016. GODINI

Savet u sastavu Biljana Đurđević, Marija Radoš, Ana Bogdanović i Boban Jevtić je nakon razmatranja prijava pristiglih na konkurs za izlaganje u Galeriji Doma omladine Beograda za 2016. godinu doneo odluku da se u galerijski program uvrste predlozi sledećih umetnica i umetnika:

Žarko Aleksić – States of mind    
Marija Avramović – Mislim da je to
Tijana Luković – Self-treatment for being an artist
Nikola Marković – C17H18F3NO
Jelena Micić – ANEKUMENA
Marko Stojanović – Progres / Priroda VS. Društvo
Sanja Tomašević – Ostaci dana
Mihaela Vujnović – Priđi bliže / Come closer
Ana Vujović
Sonja Žugić – Discontinuum

Na konkurs za izlaganje u likovnoj galeriji Doma omladine za program 2016. godine pristiglo je 79 prijava od strane kandidata iz zemlje i inostranstva.

Izabrani izložbeni predlozi prikazali su posvećen i temeljan pristup artikulaciji i izvođenju savremenih umetničkih praksi, te sklonost ka njihovoj kontekstualizaciji spram specifičnih izlagačkih okvira. Selekcija Saveta zasnovana je na težnji da se podrže autorke i autori koji stupaju na umetničku scenu, kao i da se program Galerije DOB-a otvori za one koji su u dosadašnjem radu ostvarili zapažene rezultate.

Osim projekata izabranih na otvorenom konkursu za izlaganje, tokom naredne godine će se u Galeriji DOB-a održati i pet izložbi po pozivu sledećih umetnika/-ca: Siniša Ilić, Dušica Dražić, Ivan Petrović, Tanja Bogdanić i Marko Zubak.

Komentari