BESPLATNA RADIONICA KREATIVNE ELEKTRONIKE – PURE DATA 2

Radionica kreativne elektronike obrađuje različite teme iz oblasti elektronike i održava se na mesečnom nivou. Preдзnaњe u programiranju ili elektronici nije neophodno. Učešće je besplatno, a prijave obavezne na radionice@domomladine.org sa naznakom ”za radionicu kreativne elektronike”. Radionica se organizuje u okviru manifestacije MAJ MESEC MATEMATIKE.

Poželjno je da ste bili prisutni na Pure Data 1 radionici, ali nije obavezno. Starosno ograničenje za učesnike ne postoji. Broj učesnika ograničen na 12.

Tema u maju biće rad u Pure Data softveru za programiranje. U aprilu smo počeli istraživanje rada u softveru Pure Data, a sada nastavljamo dalje u svet elektronske obrade zvuka pomoću objektnog programiranja. Pure Data je objektni modularni programski jezik gde spajanjem elemenata dolazimo do konkretnih rezultata. Proizvod radionice trebalo bi da bude eksperimentalna muzička kompozicija.

Predavač:
Vukašin Stančević je student master studija na Fakultetu primenjenih umetnosti – smer fotografija. Bavi se istraživanjem na polju kreativne fotografije, koju koristi za stvaranje grafika u tehnici digitalne štampe. Vukašin eksperimentiše i na polju multimedijalne umetnosti sa fokusom na zvuk. Učestvovao je na velikom broju radionica i izložbi fotografije i grafike. Osnivač je noise benda LOMZ, koji stvara muziku na ručno pravljenoj gitari, klavijaturama, iPod-u i u kompjuterskim programima. Za svaku pesmu kreira se i odgovarajući video materijal.

Trajanje: 3 termina po 3 sata
Termini: 29.5. od od 18 do 21č, 30.5. i 31.5. od 16 do 19č
Mesto: Klub DOB-a

Komentari