Program posvećen obeležavanju Svetskog dana zaštite životne sredine

11:00 Otvaranje izložbe likovno-dizajnerskih radova “EKOLOŠKA KOPČA TOKIO-BEOGRAD”  i dodela priznanja najuspešnijim učesnicima.
18.00 Predstavljanje rezultata projekta „SVEST O ŽIVOTNOJ SREDINI TOKIO-BEOGRAD, DESET GODINA POSLE“

Izložba likovno-dizajnerskih radova “EKOLOŠKA KOPČA TOKIO-BEOGRAD” i dodela priznanja najuspešnijim učesnicima.

Izložbu otvara prof. dr Marina Stamenović, direktorka Visoke škole strukovnih studija Beogradska politehnika

Pored istraživačkog dela, realizovan je i likovno-dizajnerski projekat pod nazivom „EKOLOŠKA KOPČA TOKIO-BEOGRAD“  kojim je izvršena ekološka vizuelizacija dva glavna grada. U realizaciju ovog projekta pored studenata Beogradske politehnike studijskih programa Grafički dizajn i Dizajn industrijskih proizvoda, uključili su se učenici Pete beogradske gimnazije, osnovnih škola i kao i naši najmlađi, deca predškolskog uzrasta, koji su sa svojim nastavnicima i vaspitačima kroz davanje kreativnih likovno-dizajnerskih rešenja doprineli realizaciji istog.

Predstavljanje rezultata projekta „SVEST O ŽIVOTNOJ SREDINI TOKIO-BEOGRAD, DESET GODINA POSLE“

Uvodna reč: prof. dr Šimon A. Đarmati

Studentkinje Beogradske politehnike:
Katarina Miljković
Milica Marković
Dragana Vukosavljev

Studenti završne godine Visoke škole strukovnih studija – Beogradska politehnika, studijski program ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE,  realizovali su istraživanje na temu  SVEST O ŽIVOTNOJ SREDINI TOKIO-BEOGRAD, DESET GODINA POSLE, po uzoru na istraživanje Survey of Attitudes Toward the Environment, sprovedeno 2008. godine u Japanu anketiranjem 3600 građana na istu temu. Anketiranja stanovnika Beograda u srazmeri, odnosno na uzorku od 720 Beograđana, korišćenjem u velikoj meri sličnog anketnog lista, imalo je za cilj sagledavanje svesti stanovnika grada Beograda prema životnoj sredini i upoređivanje dobijenih rezultata sa rezultatima dobijenim ispitivanjem stanovnika grada Tokija, u vremenskom razmaku od jedne decenije. Na Tribini će se saopštiti dobijeni rezultati koji govore o odnosu prema životnoj sredini u Japanu i u Srbiji na primeru Beograda. Veoma interesantni podaci ukazuju na neke različitosti stavova i spremnosti učešća u rešavanju problema u oblasti zaštite životne sredine.

Komentari