Produžen poziv za učešće u projektu FIELDS

Poziv za učešće u projektu FIELDS/POLJA, koji je deo projekta SOFT CONTROL, produžen je do 30. juna!

FIELDS/POLJA počinju od pretpostavke da je uloga umetnosti u društvu ona gde umetnost postaje kritički uljez u obrascima socijalnih, naučnih i tehnoloških transformacija.

Skala  praksi koje su nekada bile podvođene pod termine kao što su medijska umetnost, digitalna umetnost, umetnost i tehnologija, umetnost i nauka doživela je toliki rast i diversifikaciju da nijedan od ovih termina više ne može da se koristi kao putokaz. 

 

 

FIELDS/POLJA se bavi lociranjem onih proširenih polja umetničkih praksi koja su kontekstualno plodno tlo za ideje i prakse koje za cilj imaju prevazilaženje trenutne krize, pronalazeći nove puteve za budući razvoj okupljanjem tradicionalno odvojenih domena. FIELDS/POLJA se bave novim ekološkim i tranverzalnim trendovima u umetnosti, ističući potencijalne buduće putanje za raznovrsne  vrste aktivnosti koje spajaju politiku, tehnologiju, ekologiju, pitanja roda, semiologiju.

 

Koja FIELDS/POLJA deluju kao katalizator i podupiru one umetničke prakse koje nude najveći potencijal za društvenu promenu u pravcu što maštovitijeg i održijeg načina življenja?  Koji su prekursori u poslednjih 30-40 godina postojali i šta možemo da naučimo iz tih često neispričanih priča? Oblasti koje bismo voleli da uključimo, ali nismo ograničeni samo na njih su:

 

– realna polja, polja kao u agrikulturalnim poljima, radovi koji se odnose na polja, rast hrane, vodu, seme, biljnu ekologiju I komunikacije, ekoaktivizam, agro-socijalno-političke projekte

– polja kao metafora: semiotičke teorije polja i meta-polja teorije; rad kao dekodiranje i rekodiranje kulturnih obrazaca društvenog korišćenja slika

– elektromagnetna polja i njihova eksperimentalna epistemologija (kvantna teorija polja); pojam relacionog polja (Burnham 1968); epistemološke implikacije kvantne teorije u umetnosti

– rodna polja, polja kao psihološki odnosi, psihološke i psiho-analitičke teorije polja

– teorije polja percepcije

– socijalne teorije polja, teorije mase i emocionalne “zaraze”; relacione teorije polja, pojam kulture kao relacionog polja

 

Ako imate neki umetnički ili umetničko-istraživački projekat koji se uklapa u neki od navedenih kategorija ili smatrate da proširuje ovaj koncept, molimo Vas da pošaljete kratak opis na: fields@rixc.lv

 

Ovo je prvi otvoreni poziv, krajnji rok je 31.maj 2013.godine.

 

U 2013. godini cilj nam je da organizujemo niz radionica i događaja, počevši od Transmediale 2013, gde će inicijalna matrica FIELDS/POLJA biti zajednički razvijana. Ovaj posao je korak ka pokretanju konačne izložbe FIELDS/POLJA u periodu od 15.maja do 3.avgusta kao dela Riga Culture Capital 2014, u Arsenals Echibition Hall-u Nacionalnom muzeja umetnosti u Rigi. FIELDS/POLJA zajednički kustosiraju Armin Medoschm Rasa Smite i Raitis Smits, Medoš, Raza Smit I Rajts Smit, a u produkciji  RIXC-a u saradnji sa sve brojnijim mrežama i partnerima.

 

FIELDS/POLJA se deo je projekta SOFT CONTROL

Dom omladine Beograda, deo je širokog evropskog projekta „Soft Control – umetnost, nauka i tehnološki nesvesno“, koji će se realizovati od 2012. do 2015. godine kao saradnja 9 partnera iz 7 država, a koji će u ovom periodu realizovati više od 8 simpozijuma, 16 umetničkih solo izložbi/instalacija, preko 40 razgovora sa umetnicima, 7 velikih Residency programa za umetnike i naučnike, 4 grupne izložbe, 8 workshop-a, preko 30 predavanja, 12 grupnih izložbi, 7 performansa i još mnogo razmene umetnika i projekata koje će proisteći iz osnovnih aktivnosti projekta. SOFT CONTROL ima za cilj da bude višegodišnji kulturni projekat sa misijom da otvori naučne laboratorije širim društvenim krugovima, počevši od umetnika, eksperata, do različitih obrazovnih entiteta… pa nadalje ka najširoj publici. Dom omladine Beograda ima za cilj da kroz ovaj projekat domaćoj javnosti, ali i kroz saradnju sa evropskim partnerima predstavi najznačanije beogradske umetnike koji se bave ovom oblašću.

Komentari