PRODUŽEN KONKURS ZA IZLAGANJE  U GALERIJI DOMA OMLADINE BEOGRADA U 2023. GODINI

Sa zadovoljstvom obaveštavamo umetnike/ce da je produžen konkurs za izlaganje u Galeriji Doma omladine Beograda u 2023. godini (58. sezona). Konkurs će biti otvoren do 30. septembra 2022. godine. Produžavanjem roka za podnošenje konkursnog materijala za samostalne, grupne i kustoske izložbe iz zemlje i inostranstva, želimo da damo priliku što većem broju stvaralaca da učestvuju u konkursu i nakon perioda letnjih odmora.

 

Podsećamo da je konkurs  namenjen umetnicima/ama koji ne prelaze starosnu granicu od 40 godina. Konačnu odluku o odabiru izlagača donosi Savet Galerije Doma omladine Beograda.

 

Ljubazno vas molimo da pažljivo pročitate informacije o konkursnom materijalu koji je potrebno priložiti. Nepotpune prijave i/ili one pristigle nakon isteka roka za prijavljivanje  neće biti uzete u razmatranje.

 

Konkursni materijal treba da sadrže sledeće informacije:

 • Podaci o izlagaču/izlagačima: ime i prezime, adresa elektronske pošte, broj telefona i biografija;
 • Opis izložbenog projekta;
 • Tehnička specifikacija izložbenog projekta;
 • Vizuelna prezentacija izložbenog projekta;
 • Predlog i opis dodatnih programa tokom trajanja izložbe (nije obavezno);

Napomene:

 • Prednost imaju izložbeni projekti koji do sada nisu predstavljeni na teritoriji Beograda;
 • Konkursni materijal se prilaže kao jedan dokument u PDF formatu, koji ne treba da bude veći od 5MB;
 • PDF dokument treba da nosi ime umetnika/ce ili izložbenog projekta;
 • Prijave se šalju na galerijakonkurs2023@domomladine.org
 • Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet stranici Doma omladine Beograda do kraja oktobra;
 • Uslovi izlaganja i obaveze izlagača definišu se Ugovorom;
 • Ovde možete preuzeti plan Galerije DOB

OPEN CALL HAS BEEN EXTENDED UNTIL SEPTEMBER 30th!

Belgrade Youth Center Gallery is announcing the open call for the exhibiting season of the year 2023 (58th season). Duration of the open call is from 2nd of May through 30th of September and it’s intended for artists and curated projects from Serbia and abroad. Applying artists should not be over 40 years of age. The final selection of the projects will be made by the Belgrade Youth Center Gallery Council.

We kindly ask you to carefully read information concerning the open call and application material. Incomplete applications or the ones arrived after the deadline will be discarded.

Application material should consist of:

 

 • Information about the artist/artists: first and last name, e-mail address, telephone number and biography;
 • Concept of the exhibition project;
 • Technical specification of the exhibition project;
 • Visual presentation of the exhibition project;
 • Proposals and description of the supporting programs (not obligatory);

 

Notifications:

 • Preference is given to exhibition projects that have not been presented in Belgrade so far;
 • The application must be sent as one document in PDF format, not bigger than 5MB;
 • The PDF file should be titled by artist’s or project’s name;
 • Applications are send to galerijakonkurs2023@domomladine.org
 • The results of the open call will be published on the website of Belgrade Youth Center till the end of October;
 • The exhibiting terms and conditions are defined by a contract;
 • You can download Gallery plot here

Komentari