Predstavljanje rezultata istraživanja “Rod, ravnopravnost, kultura – umetnica mora biti zdrava”

Udruženje građana EGAL ponosno predstavlja rezultate istraživanja o potrebama umetnica.

Na tribini će govoriti istraživačice i autorke izveštaja: Lidija Vasiljević, Olga Dimitrijević i Anđela Čeh.

 

Sa čime se sve umetnice različitih profila suočavaju u svom svakodnevnom radu, da li postoje mehanizmi podrške, kako vide sopstvenu poziciju u profesiji i u društvu i šta bi im bilo potrebno da se ona unapredi, samo su neka od pitanja na koje je tražen odgovor. Ovo istraživanje, “Umetnica mora biti zdrava” je podržano od strane Sekretarijata za kulturu Grada Beograda i odnosi se na radna prava, rodnu ravnopravnost u polju kulture i perspektivu mentalnog zdravlja umetnica.

 

Komentari