Predstava: touch of MADNESS

Koncept / Režija / Koreografija/ Izvođenje: Katharina Maschenka Horn i Nemanja Mutić
Muzika: Jan Günther i Jan Novosel. Dizajn svetla: Sanja Gergorić. Fotografija: Emilien Leonhardt.
Cena ulaznice: 500 dinara.
Nemanja Mutić i Katharina Maschenka Horn su muškarac i žena, Bosanac i Nemica, glumac i plesačica…

Bazirano na njihovim vlastitim životnim iskustvima, oni kreiraju slike i situacije iz današnjeg sveta i vremena u pozorišno-plesnoj predstavi “touch of MADNESS”. Katharina i Nemanja dele, suprostavljaju i preispituju tradiciju i kulturu iz koje dolaze, provociraju stavove i uverenja jedno kod drugog u kontekstu trenutnih političkih i socijalnih situacija u njihovim zemljama.

Muziku za „touch of MADNESS“  uživo izvodi Jan Novosel.

Predstava “touch of MADNESS”  je  nastajala od januara do marta 2017. godine u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Nemačkoj, a od marta do juna 2017. godine biće igrana u ovim zemljama.

Nakon predstave razgovor sa publikom vodi Marko Pejović, dramaturg.

Podrška:

Goethe Institute Belgrade, Goethe Institute Zagreb, Goethe Institute Sarajevo, Heinrich-Böll-Stiftung Sarajevo, Station – Service for Contemporary Dance Belgrade, Nomad Dance Academy, Life Long Burning – DANCE Works! Co-Production (supported by the Culture Programme 2007-2013 of the European Union)  Tala Dance Centre Zagreb and European Cultural Foundation.

Posebna zahvalnost:

DOCK 11 Berlin, Sarajevski Ratni Teatar Sartr, Dom omladine Beograda, Narodna Biblioteka Bosanska Kostajnica.

Posebna zahvalnost :

DOCK 11 Berlin, Sarajevski Ratni Teatar Sartr, Dom omladine Beograda, Narodna Biblioteka Bosanska Kostajnica

 

www.katharinahorn.com

Komentari