Predstava: “O BOGOVIMA, HEROJIMA I OSTALIM VITEZOVIMA” štićenika VP doma u Kruševcu

Pozorišna predstava rađena sa štićenicima vaspitno-popravnog doma u Kruševcu ’’O bogovima, herojima i ostalim vitezovima’’ je nastala na radionicama kreativnog pisanja koje je organizovala Marine Kovačević sa Instituta za performativne umetnosti i socijalni rad.

Foto: Ana Batrićević

 

Štićenici su na radionicama kreativnog pisanja, kao i na dramskim radionicama, imali priliku da se upoznaju sa grčkim mitovima, od Odiseje do Medeje, odaberu najinteresantnije za proučavanje i umetnički intervenišu na njivom sadržaju i dramskom izvođenju.
Reč je o postmodernom pristupu antičkim dramama. Štićenici glume bogove, poput Zevsa, Hada i Euridike, i osmišljavaju kraj koji više nije tragičan. Prepravljaju mitove poput onog o Orfeju i Euridiki, dajući im drugačiji kraj i to sa porukom kako rešiti sukob između naizgled nepomirljivih sila.

Pored igranja kroz glumu, štićenici utiču na karaktere junaka, uče o životu, ispravljaju arhetip, sudbine koje u njihovom izvođenju nisu tragične, što je poruka za njihov stvarni život – pozitivan ishod je moguć i mi ga određujemo.

Radionice kreativnog pisanja i dramske radionice u VP domu su zasnovane na ideji da se poteškoće i problemi rešavaju putem komunikacije i jezika i indirektno putem metafore i korišćenjem kako verbalnog, tako i neverbalnog dramskog izraza.
Sve ovo je deo dokumentarnog filma o čitavom projektu i inovativnom penološkom modelu reintegracije mladih kroz kreativne procese, interakciju sa psima, radionice slikanja i iscrtavanje grafita i murala koje su se dešavale u vaspitno-popravnom domu u Kruševcu.

Podrška ovom projektu su Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Misija OEBS-a u Srbiji, nemačka nevladina organizacija HELP i Evropska Unija.

Predstava je predpremijeru imala na Međunarodni dan prava deteta, 20. novembra u vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Premijera za beogradsku javnost će u Domu omladine biti izvedena 11. decembra u 19 časova. Ulaz je slobodan.

 

O autorki
Marina Kovačević, osnivač Instituta za performativne umetnosti i socijalni rad – CRI i doktorantkinja Fakulteta dramskih umetnosti, bavi se kreiranjem inovativnih modela resocijalizacije, iza sebe ima 3 dokumentarna filma na ove teme i veliki broj pozorišnih projekata sa ovom osetljivom populacijom.

Komentari