PLESNA PREDSTAVA MEĐUPROSTOR

Autor: BOJANA DENIĆ
Izvođači: SANJA ANĐELKOVIĆ, BOJANA DENIĆ, STEFAN VESELINOVIĆ, ANA ILIĆ , ANITA POPOVIĆ

Međuprostor kao prostorna, vremenska, psihološka, sociološka, intimna, kategorija.

Međuprostor kao slobodan prostor između bića, stvari, događaja, stanja, prostor susretanja i odsretanja, prostor opreza, prostor gomilanja i čišćenja; međuprostor kao zbir prolaza u okviru jednog celog, kao prostor tišine posle buke, mira posle kretanja.

Kao polje postojanja izvan medijalizovane stvarnosti u koje se ‘auto-pultiramo‘ kao u polje ne-stabilnog, osetljivog, polje slušanja i gledanja…

Scenograf i dizajner svetla: ALEKSANDAR DENIĆ
Autor plakata i programa: GORAN DIMIĆ

Projekat podržali: GRADSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU GRADA BEOGRADA, STANICA – SERVIS ZA SAVREMENI PLES, UK VUK KARADŽIĆ, BEOGRADSKI PLESNI CENTAR, GINGER, DOM OMLADINE BEOGRADA

Komentari