Ister teatar: “Prva pomoć”

DŽEJN DO,  ČUVENA  SVETSKA  PERFORMERKA, PONOVO  KOD  KUĆE! Džejn Do je rođena 1971 godine u Bad WolfFuck-u u Austriji. Od ranog detinjstva živela u Srbiji. Završila ALPN – Akademiju likovne i primenjene nauke u Beogradu, magistrirala na  Academy of Fine and Simple Arts u Oslu, doktorirala na Great School of Contemporary Art and Stage Performing u Los Anđelesu. Zauzima četvrto mesto na UWA (United World Artists) listi najuticajnijih savremenih svetskih umetnika. Živi i radi svuda po svetu.

LIMIT – Live Art Festival. Ulaz je besplatan.

Srbija
Tekst: Damir Vijuk
Postavka: Ister teatar
učestvuju: Džejn Do, Danica Arapović,  Anđelija Todorović, Igor Filipović 
Produkcija: Ister teatar

„Njena dela su eksperimenti prepuni poetske raspevanosti, nerešivih zagonetki, otvorenih pitanja, metaforičkih iskaza, vizuelnih ekspresija, virtuelnih fabularnih skokova prepunih simbolike, raznolikog niza ali neprekinutog toka naizgled nepovezanih slika i zapleta, kombinovanih i okorišćenih novim medijima i tehnologijama, u veštom dostizanju patosa, u konačnoj vrhunskoj spoznaji…” Iz odrednice o Džejn Do, Encyclopedia od Contemporary and Performing Art, New Book of Arts, New York 2010 godine

ISTER je antičko ime reke Dunav, najznačajnije evropske reke koja spaja više od 80 miliona ljudi, koji žive u deset zemalja, govore desetine jezika, pripadaju različitim religijama, neguju svoje istorijsko pamćenje, svoju umetnost, običaje, mitove i legende.

Ister teatar
je osnovan 1994 godine kao pozorišna trupa čiji rad karakteriše istraživanje i povezivanje plesnih tehnika i tehnika dramskog izraza.
Nastao je kao potreba grupe profesionalnih  pozorišnih umetnika  da svoj rad izraze kroz, do tada, netipičan način rada u klasičnom teatru tj. kroz svakodnevni laboratorijsko – istraživački proces, preko koga glumci i igrači imaju mogućnost da stvaraju autentični način izražavanja – fizički teatar. Ister je jedan od osnivača i član STANICE servisa za savremeni ples.

Komentari