Art performans Biljane Cincarević: PORAVNANjE

”(Jehova) Bog reče: Nije dobro da je čovek sam. Načiniću mu pomoćnika njemu slična.” I Knjiga Mojsijeva 2:18
 
Teza o interakciji religije i feminizma. Feminizam je nastao kao otpor patrijahalnom uređenju društva koji je formirala religija.

Potreba ženskog pola da se oslobodi, vrati prava i dostojanstvo je stvorila borbu i otpor prema uređenju društva u kome su žene u podređenom i obespravljenom položaju bile vekovima i to u hijerarhiji:  Bog koga predstavlja i tumači religija a nju muškarac, kao zakonodavac i vladalac. Kada se religija i njen patrijarhalni kocept sklone, dobijamo Poravnanje. Čovek i žena kao bića sa svim svojim biološkim razlikama ravnopravno stoje zajedno. Performans se izvodi u ritualu i holističkom činu pomirenja. U aktu ‘rituala’ se vrši odstranjivanje religioznog koncepta i čini poravnanje, izmirenje i vraća harmoniju među polovima.

U performansu učestvuju 3 muškarca i 4 žene među kojima je i Biljana Cincarević. Peformans prate zvučni efekti, kroz koje umetnica sugeriše i homogenizuje performans. Takođe i svetlosnim efektima.
Performans traje 20 minuta.
 
www.biljanacincarevic.com

Komentari