Predavanja i stručne tribine povodom 29. Beogradskog maratona

Cilj predavanja i tribina je da se učesnicima Trke zadovoljstva, Polumaratona i maratona pomogne u pripremi za trčanje na izabranoj distanci, sa zdravstvenog i stručnog aspekta. Predavači i moderatori su profesori iz Visoke sportske i zdravstvene škole iz Beograda,  kompetentni stručnjaci iz Udruženja za sportsku medicinu Srbije i iskusni trkači.

PREDAVANJA, u terminu 18.00-19.00 časova, Dom omladine Beograda, Tribinska sala

15.03. Tema: Pravilna ishrana, sa fokusom na ishranu rekreativaca i aktivnih trkača, predavači dr Milica Vukašinović Vesić i dr Marija Anđelković, Udruženje za sportsku medicinu Srbije
22.03. Tema: Ishrana sportista; Korišćenje banana u sportskoj ishrani; Prezentacija knjige “Sportski kuvar”. Predavač: Docent dr Nenad Dikić, Udruženje za sportsku medicinu Srbije
15.04. Razgovor sa iskusnim trkačima iz Srbije i inostranstva, moderator prof. dr Branko Bošković, Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd

 

STRUČNE TRIBINE – za vreme rada Prijavnog centra maratona u Domu omladine Beograda, Klub u  terminu 17.00-19.00 časova

12.04. Tema: Hidriranje maratonaca pred trku i za vreme trke, predavači dr Milica Vukašinović Vesić i dr Marija Anđelković, Udruženje za sportsku medicinu Srbije;

13.04. Tema: Moguće povrede trkača i način saniranja, predavači dr Jovan Đurović, ambulanta sportske medicine u Londonu i dr Nikola Čikiriz, Vojnomedicinska akademija Beograd

14.04. Tema: Izbor odgovarajuće Taktika trke na 5 km, polumaratonu i maratonu, moderator prof. dr Branko Bošković, Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd

Komentari