POKLONI UDRUŽENJA FENIKS NA UDOMLJAVANJU!

Udruženje FENIKS je jedan od partnera Doma omladine Beograda u Velikoj akciji uDOMljavanja napuštenih pasa i mačaka, 19. februara. Tom prilikom deci će podeliti poklone: male priručnike za novopečene vlasnike mačaka i pasa “Usvojili smo macu” i “Pas je stigao”.

Udruženje za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti “Feniks” je humanitarna, nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija, zasnovana na entuzijazmu i dobrovoljnom radu članova i saradnika.

Udruženje je osnovano maja 2009. godine i orijentisano je prema zaštiti dobrobiti i prava životinja sa posebnim akcentom na rešavanje aktuelnih lokalnih problema.
 
Ciljevi delovanja: zaštita životinja od zlostavljanja, nehumanog i neetičkog iskorišćavanja, u tom smislu rad na potpunoj zabrani korišćenja životinja za oglede, za dobijanje krzna, za zabavu ljudi, za istrebljivanje u lovu, zaštita prirode i životne sredine, rad na pravnoj regulativi, informacija i edukacija. Ukratko – rad na pravnoj zaštiti i borba protiv diskriminacije svake vrste, a za zaštitu i poštovanje prava ljudi i životinja.

Misija Udruženja je da obezbedi da odgovoran odnos ljudi prema svim živim bićima, prirodi i životnoj sredini, a posebno manjinskim, ugroženim kategorijama živih bića (životinjama i manjinskim grupacijama ljudi) postane deo svakodnevnog života ljudi.
 
Vizija Udruženja je jednako pravo na život za sva živa bića.

Autorka: Katarina Stanković
Mali priručnici za novopečene vlasnike pasa i mačaka
“PAS je STIGAO” i “USVOJILI smo MACU”

Ovo delo je licencirano pod uslovima Creative Commons Autorsko-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija licence

Priručnik “USVOJILI SMO MACU” možete preuzeti OVDE.
Priručnik “PAS JE STIGAO” možete preuzeti OVDE.

Komentari