Panel diskusija “MREŽA MOGUĆIH PUTEVA”

Uloga mreža u kulturnim promenama i razvoju-partnerstvo i umrežavanje kao strategija

Kancelarija Tačka kulturnog kontakta Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva /CCP Srbija/, u partnerstvu sa Bitef teatrom, organizuje panel-diskusiju “Mreža mogućih puteva”

Diskusija na temu važnosti umrežavanja u kulturi i grupisanja oko zajedničkog cilja, kao deo posebnog programa Bitef festivala biće realizovana u Domu omladine u Beogradu. Ukoliko želite da prisustvujete panelu prijavite se do 15.septembra na office@ccp-serbia.org jer je broj učesnika ograničen!

Panel-diskusija je usmerena na važnost umrežavanja i grupisanja oko zajedničkog cilja. S obzirom na stanje i probleme koji postoje na kulturnoj sceni Zapadnog Balkana i Evrope, očito je da su neke mreže u mogućnosti da definišu svoje različite identitete i ispune svrhu svog postojanja, pa i da naprave ozbiljne i dugoročno važne korake u svojim aktivnostima.

Inicijativa za ovaj susret rezultat je analize kulturnog sektora Srbije i susednih zemalja. Stoga će u panel-diskusiji učestvovati predstavnici evropskih formalnih i neformalnih mreža, kao i naše kolege iz regionalnih CCP kancelarija (Cultural Contact Point).

Želja nam je da pokažemo konkretne primere kako ljudi, organizacije, projekti i inicijative – povezani kroz mreže – ostvaruju svoje ciljeve, unose promene, povećavaju svoj kapacitet i postaju važni činioci društva.

Neke od tema panel-diskusije biće:
     – upoznavanje stručne i šire javnosti sa evropskim kulturnim mrežama i neformalnim inicijativama;
     – važnost i prednosti međunarodnih mreža u području kulture;
     – uloga mreža u promenama u kulturi i razvoju – partnerstvo i umrežavanje kao strategija;
     – umrežavanje kao sredstvo za prevladavanje brojnih problema i nedostataka infrastrukture i ljudskih kapaciteta, sredstvo za pronalaženje partnera i uspostavljanje kontakata, za komunikaciju sa vladinim zvaničnicima, ostvarivanje kontakata sa međunarodnim finansijerima i tako dalje.

Izuzetno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da organizujemo jednu kreativnu panel-diskusiju koja će nam omogućiti da predstavimo sve prednosti, trendove i nove mogućnosti i da, kroz angažovanje građana, kulturnih delatnika i političara u Srbiji i Evropi u razgovoru o vitalnim pitanjima koja oblikuju našu budućnost, istaknemo važnost ovog specifičnog načina udruživanja i saradnje, koji je doneo konkretne rezultate u korist šire kulturne i društvene zajednice.

Panelisti, koji dolaze iz susednih zemalja Zapadnog Balkana i Evrope, analiziraće regionalne i evropske kulturne scene i izglede za njihov razvoj, kako bi učesnicima, izabranim predstavnicima i profesionalcima u kulturi pružili instrument i argumente za dublje razumevanje uloge kulturne saradnje i umrežavanja na evropskom nivou.
 
Kako bi odgovorile na zahteve savremenih procesa u sektoru kulture, kulturne institucije u Srbiji moraju podizati svoje kapacitete, sa ciljem što uspešnijeg sprovođenja institucionalne tranzicije u kulturnom sektoru.  Profesionalizacijom kulturnog sektora u Srbiji stvara se platforma podrške za aktivnosti u kulturi, za sprovođenje kulturne politike u evropskim integracionim procesima i decentralizaciju u kulturnom sektoru.

Uloga mreža je da naglase ulogu kulture u društvu, kao jednog od najbitnijih elemenata društvene transformacije, ali i da identifikuju platformu za ”dijalog” sa aktuelnim politikama, kako bi inkorporirale kulturnu dimenziju u sve političke programe.

Dužni smo da kažemo političkim organima odlučivanja zašto je kultura važna u Evropi.

 

PROGRAM PANEL DISKUSIJE “MREŽA MOGUĆIH PUTEVA” MOŽETE PREUZETI OVDE.

Komentari