O etičkim aspektima dobrobiti životinja sutra u DOB-u

Nakon jučerašnje tribine “Terapija životinjama”, u četvrtak, 21. juna u 19h, u Domu omladine Beograda nastavlja se ova diskusija, ali iz drugog ugla. Bioetičko društvo Srbije daće svoj doprinos osnosu ljudi i životinja kroz dva predavanja o etičkoj strani dobrobiti životinja.

O etičkim aspektima dobrobiti životinja govoriće profesorka na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, Marijana Vučinić i predsednik Etičkog saveta za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Republike Srbije i profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Zoran Todorović.

U Srbiji je 2009. godine usvojen Zakon o dobrobiti životinja. Međutim, veći deo stanovništva još uvek nije upoznat ne sa sadržajem Zakona, niti sa značenjem termina dobrobit. Više o tome, posetioci Doma omladine Beograda moći će da čuju na tribini Bioetičkog društva Srbije.

Dobrobit može da se definiše kao pokret za zaštitu životinja ili kao naučna disciplina koja proučava mehanizme obezbeđenja kvaliteta života životinja u zajednici sa čovekom kao njihovim korisnikom. Pored toga, ona označava i stanje organizma životinje koje ukazuje na stepen do kojeg se životinja prilagođava uslovima života koje je za nju obezbedio čovek i na način na koji se prilagođava tim uslovima. Dobrobit životinja nije ljubav prema životinjama. Dobrobit životinja, prema mišljenju Marijane Vučinić, profesorke na Medicinskom fakultetu, predstavlja najkompleksniji način očuvanja fizičke, psihičke i genetske celovitosti samih životinja i čoveka kao kranjeg korisnika svih blagodeti koje mu životinje pružaju za sopstveni život.

Na tribini Bioetičkog društva Srbije sutra od 19h u Tribinskoj sali DOB-a, između ostalog, biće reči i o dobrobiti životinja u savremenoj integrativnoj bioetici, edukaciji u ovoj oblasti, ali i o stavovima o korišćenju oglednih životinja u in vivo ogledima i zaštiti dobrobiti oglednih životinja (etika, zakonska regulativa, etičke komisije).

„Svaki ogled narušava dobrobit oglednih životinja. Međutim, naša moralna i zakonska obaveza je da to svedemo na najmanju meru, a da pri tome životinje žrtvujemo samo u strogo određenim slučajevima, poštujući najviše standard”, smatra prof. Zoran Todorović, predsednik Etičkog saveta za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Republike Srbije. Profesorka Marijana Vučinić dodatno objašnjava : „Ako je etički opravdano koristiti životinje, onda one treba da se koriste na način na koji im se ne nanose neprijatna telesna i emocionalna iskustva, koja štete samim životinjama, a koja mogu da budu štetna i za čoveka bilo da se radi o životinjama koje služe za proizvodnju namirnica za čoveka, za pronalaženje i ispitivanje lekova, za sport, razonodu ili zabavu”.

Komentari