Marko Stojanović predstavio obrazovne programe DOB-a na konferenciji “Nove tehnologije u obrazovanju”

U Domu omladine Beograda danas je nastavljen program konferencije „Nove tehnologije u obrazovanju“, posvećen upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u sistemu obrazovanja. Na otvaranju programa drugog dana, učesnicima se obratio  Marko Stojanović, v.d. direktora Doma omladine Beograda, koji je ocenio da je konferencija dobro počela i da očekuje da će ovakvi skupovi biti češće organizovani u DOB-u.

„Ove godine obeležavamo veliki jubilej – 50 godina rada Doma omladine Beograda, ne samo kulturne, već i obrazovne institucije, čiji je osnivač Grad Beograd. Tokom prethodnih pet decenija davali smo doprinos u obrazovanju mladih ljudi, kako u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, tako i u obrazovanju tokom magistarskih, master i doktorskih studija. Mladi ljudi su uvek dobrodošli u Dom omladine Beograda, da rade, probaju, eksperimentišu, inoviraju i uspeju“, rekao je Stojanović i dodao „Ova institucija ne bi postojala 50 godina da svi ljudi koji su u njoj radili i koji sada rade nisu ovo zdanje konstantno inovirali i unapređivali“.

 

Marko Stojanović je podsetio da je tokom poslednjih nekoliko meseci u Domu omladine intenziviran besplatan obrazovni program za mlade: „Obrazovni programi su stožer rasta ove kuće u narednom periodu. Od decembra prošle godine, u saradnji sa našim partnerima koji nam pružaju podršku u kreiranju kurseva i radionica i prenošenju znanja, mladima nudimo niz besplatnih obrazovnih programa iz različitih oblasti, osmišljenih u prijemčivoj i dinamičnoj formi. Više od 20 godina posvećen sam radu sa mladima, i svestan činjenice da su interaktivnost i otvorenost ka formama koje nisu „eks katedra“ ključne u prenošenju znanja. Dom omladine Beograda je tu da pomogne školskim ustanovama i profesorima, na kojima je ogromna odgovornost za budućnost naše omladine i njihovo mentalno zdravlje. Naša uloga je da mlade izložimo kvalitetnim kulturnim i obrazovnim programima, da od njih napravimo dobre i sposobne ljude.“

 

V.d. direktora Doma omladine je napomenuo da svi moramo biti svesni kako ni zakoni, ni pravila, ni sistemi ne traju večno, već samo tokom određenog perioda: „Mi se vodimo time da i naši programi i aktivnosti moraju pratiti društvene tokove, ići u korak sa tehnološkim i drugim inovacijama i menjati se u skladu sa opštim promenama i interesovanjima mladih kao naše publike. Pre nekoliko dana otvorili smo i IT kutak sa sedam Mek mini računara, koji će biti dodatno opremljen u narednom periodu. Služiće isključivo za obrazovanje, ne kao internet kafe ili igraonica. Najsavremenija tehnologija ovde je na usluzi profesorima i njihovim učenicima i studentima za sticanje novih znanja i veština.“

 

Marko Stojanović je naglasio da nije sve u novcu i budžetima, već i u dobroj volji, te je pozvao i učesnike ove konferencije da budu partneri Doma omladine Beograda, ali i da posete brojne programe i dovedu svoju decu i učenike: „Dom omladine Beograda postoji zbog omladine, a zajedno možemo da učinimo da kroz njih i ova zemlja ima dobru budućnost“.

 

 

Prisutnima su se, u ime Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, obratili i Zoran Avramović, direktor, i Željko Stanković, zamenik direktora i rukovodilac Sektora za informatičke poslove i statistiku. Oni su prisutnima približili delatnost i aktivnosti Zavoda, koji se bavi praćenjem, obezbeđivanjem i unapređivanjem kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja, ali i razvojnim, savetodavnim, istraživačkim i drugim stručnim poslovima, u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 

Marija Filipović Ožegović, direktorka Tempus kancelarije u Srbiji, predstavila je program Erazmus+, novi program za saradnju EU, koji pokriva oblasti obrazovanja, mladih i sporta, a trajaće od 2014. do 2020. godine. Posebno se osvrnula na eTwinning mrežu – Internet platformu koja omogućava međunarodnu saradnju i razmenu metodologija između škola, te pozvala nastavnike i profesore da na ovoj mreži istraže opcije za saradnju, razvijanje zajedničkih projekata, razmenu ideja i unapređenje znanja.

 

Program drugog dana konferencije nastavlja se brojnim predavanjima i prezentacijama, na svim nivoima Doma omladine Beograda, a program se može pratiti i uživo preko sajta DOB-a: https://www.domomladine.org/nove-tehnologije/nove-tehnologije-1/lat – Amerikana
https://www.domomladine.org/nove-tehnologije/nove-tehnologije-2/lat – Velika sala

 

Konferenciju „Nove tehnologije u obrazovanju“ organizuje Britanski savet u Beogradu u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Britanskom ambasadom u Beogradu, Privrednom komorom Srbije, Domom omladine Beograda  i drugim partnerima.

 

 

Komentari