Premijerno izvođenje performansa “Vežba koreografije pažnje – Point of no return”

Program u okviru sastanka mreže APAP
Autori: Dalija Aćin i Siniša Ilić // Produkcija i organizacija: Stanica Servis za savremeni ples // Konsultacije u toku rada: Maja Ćirić, Maja Pelević, Bojan Đorđev,Milan Marković, Katarina Popović
Grafički dizajn: Katarina Popović
Ulaz je slobodan!

“Vežba koreografije pažnje Point of no return” je koautorski rad koreografkinje Dalije Aćin i vizuelnog umetnika Siniše Ilića. Osnovna ideja performansa je širenje koreografskog interesovanja Dalije Aćin sa plesa i plesnog izvođača na autorsku saradnju sa umetnicima iz drugih polja umetnosti, definišući koreografiju kao znatno širi prostor i koncept izvedbenog mišljenja.

Autori projekat razvijaju kroz višemesečne radne sesije, preispitujući dosadašnja interesovanja koja su realizovali u svojim umetničkim praksama. Metodologija rada je bazirana na odnosu plesač – koreograf, u kojem koreografkinja zadajući okvirne teme, od matrijala koji generiše izvođač/plesač, ovoga puta vizuelni umetnik, gradi narativni okvir rada i uspostavlja koreografsku celinu.
Tekstovi i crteži nastali u procesu rada na projektu “Vežba koreografije pažnje Point of no return”, sabrani su u interaktivnoj knjizi, a sama izvedba odvija se u dva prostora. U individualnom prostoru između gledaoca/izvođača i knjige, njihovom direktnom kontaktu i dodiru, i u činu kolektivnog izvođenja grupe gledaoca/izvođača u pozorišnoj sali.

Ovaj performans koji kombinuje individualni i kolektivni izvođački čin, temelji se na koreografiji kao postupku usmeravanja, odnosno, pokušaju usmeravanja pažnje kroz arbitrarno postavljen predlog izvedbenog teksta i crteža u knjizi.

Trajanje izvedbe ove koreografije nije zadato, teško ga je pretpostaviti i zavisi od svakog gledaoca/izvođača pojedinačno.

Komentari