Pillow Book

Projekcija filma u okviru programa TkH-centra: <ilegalni_bioskop>

Režija: Peter Greenaway
Trajanje: 126 min (Francuska/VB, 1996)
Predstavlja: Mirjana Uzelac

<ilegalni_bioskop> zamišljen je kao otvoreni (samo)edukativni projekat razmene i kontekstualizacije autorskih, dokumentarnih, aktivističkih, queer, anarhističkih, zabranjivanih i drugih marginalizovanih i teško dostupnih filmova u našem kontekstu.

U sezoni 2013/14 projekat je podržan od strane Rekonstrukcija Ženski Fond.

Komentari