Performans: Sex on Trains and Rights of Lefthanders

Projekat “Seks u vozu i leva prava” nastaje u međuprostoru “sajberformansa” i dokumentarnog teatra, kombinacijom živog i medijski posredovanog izvođenja sa intimnom ispovešću (egzibicijom?) autorke.

Internet performans za dvoje izvođača, tri kompjutera i publiku
Autorka: Aneta Stojnić

Koristeći live chats, kao medij reprezentaicije performans otvara pitanja otuđenja, usamljenosti, (ne)mogućnosti komunikacije, ljubavi, seksualnosti, difuznih identiteta, konstrukcije različitosti (seksualnih, rasnih, klasnih) i političnosti privatnog života, preispitujući kako funkcionišu i transformišu se u uslovima sajber prostora.
Šta se dešava kada paradigma prostor vreme više ne važi, a izvođač / performer postaje krajnja instanca strukture globalne mreže? Gde prestaje privatni i počinje javni prostor?

Komentari