Izložba-projekat TELO

Projekat TELO je veoma složen skup različitih doživljaja i likovnih opservacija Figure (čoveka). Večita potreba umetnika je da objasni kontekst vremena i prirodne sredine u kojoj egzistira, a figura je nešto   što mi svakako jesmo ili je predstava onoga kako nas drugi vide.

Taj fenomen je večit u svim periodima naše civilizacije, tema je svevremena u svakom društvu i sredini čak i kada je zabranjena kao stvaralački oblik viđenja čoveka. Radovi studenata Fakulteta primenjenih umetnosti i drugih, uglavnom mladih, umetnika su individualistički, a spajaju ih motivi i materijali, koji i sami predstavljaju okruženje u kome nastaju.

Projekat je podeljen na tri faze:    
     
Prva faza je već u toku, a ona je završni rad diplomaca i postdiplomaca studenata FPU na predmetu Akt. Rad je zamišljen da po prvi put sublimira višegodišnje iskustvo na istom problemu u trodimenzionalnu ili u bilo koju transponovanu formu izražavanja Tela.

Druga faza predstavlja uključivanje studenata ostalih fakulteta umetnosti u projekat. (ona je takođe u toku, zahvaljujući tome što sam već radio slične projekte sa studentima kada se i pokazalo   da su oni veoma zainteresovani da stvaraju i izlažu svoje radove u zanimljive kontekste.)

Treća faza čini realizaciju tj. predstvljanje projekta u javnim prostorima kao i kompletnu produkciju projekta (izvođenje u većem formatu, alternativnom materijalu, fotodokumentacija, postavljanje u izložbeni prostor).

Izložba traje do 26. februara 2011.
Radno vreme izložbe: 12:00 – 19:00

Komentari