Izložba “KOREKTIVA OBLIKA” Radoša Antonijevića

Završna izložba istoimenog doktorskog umetničkog projekta Radoša Antonijevića. Radno vreme izložbe: 14:00 – 20:00

Na izložbi će prvi put biti prikazan rad „Muzej – WC“ kao varijanta rada „Muzej savremene umetnosti Radoša Antonijevića“.

Na zidovima imaginarnog toaleta, imaginarnog muzeja, ispisane su poznate rečenice iz istorije umetnosti, koje su zapravo stejtmenti poznatih umetnika ili nazivi poznatih umetničkih radova koji su suštinski uticali na konstituisanje ovog rada.

Svaki savremeni umetnik ima sopstveni “nevidljivi” muzej umetnosti koga čine dela i umetnički principi svih umetnika čija umetnost utiče na njega. Formalno polazište rada je stanovište da bi svaki muzej trebalo da izloži sopstveni toalet kao najozbiljniji artefakt materijalnosti koji ima u svom posedu i tako se suoči sa apsurdom sopstvenog koncepta. Rad „Muzej – WC“ je ikona matrijalnog sveta koji traži način da svojoj budućnosti pogleda u oči.

Vođenje kroz izložbu:
31. maj i 2. jun od 17:00 do 19:00
Vođenje kroz izložbu i razgovor o ključnim pitanjima obuhvaćenim doktorskim radom biće održano u dva navrata: u subotu 31. maja i ponedeljak 2. juna od 17 do 19 časova.

Komentari