KONKURS ZA MAJSTORA TONA

Ustanova Kulture Dom omladine Beograda ovim raspisuje KONKURS za Majstora tona.
Dom omladine Beograda poziva mlade, talentovane i zainteresovane kandidate da podnesu svoje prijave i uzmu učešće na Konkursu za 1 (jednog) majstora tona.

 

Uslovi Konkursa
 
– radno iskustvo u oblasti režije zvuka od najmanje 3 (tri) godine
– stručna sprema: više ili visoko obrazovanje iz oblasti režije zvuka
– spremnost za rad na najsavremenijoj audio opremi u timskom okruženju i sa iskusnim timom DOB-a
– aktivno znanje govornog i pisanog engleskog jezika (konverzacijski nivo)
– prednost imaju kandidati koji pored rukovanja audio opremom poseduju znanje i veštinu rukovanja video i svetlosnom opremom.
 
Vaše prijave mozete u pismenom obliku (CV) predati DOB-u i to najkasnije do 24.09.2012. godine, mailom na adresu dobinfo@domomladine.org ili poštom na adresu Dom omladine Beograda, Makedonska 22, Beograd IV sprat. Stručna komisija DOB-a će odabrati uži izbor kandidata koje će pozvati na razgovor.
 
Posle realizacije probnog rada u trajanju od 3 (tri) meseca postoji mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa u DOB-u.

Komentari