KONKURS GALERIJE DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA IZLAGANJE U 2022. GODINI

Galerija Doma omladine Beograda raspisuje konkurs za izlaganje u 2022. godini (57. sezona). Konkurs je otvoren od 01. juna do 02. jula 2021. godine, za samostalne umetnike/ce i kustoske izložbe/izložbene projekte iz zemlje i inostranstva. Konkurs je otvoren za umetnike/ce do 40 godina starosti. Konačnu odluku o izabranim projektima za izlaganje u Galeriji donosi Savet Galerije Doma omladine Beograda.

Ljubazno vas molimo da pažljivo pročitate informacije o prijavi za konkurs, konkursni materijal i napomene. Nepotpune prijave i/ili one pristigle nakon isteka roka za prijavljivanje  neće biti uzete u razmatranje.

 

Konkursni materijal treba da sadrže sledeće informacije:

 1. Podatke o izlagaču/izlagačima: ime i prezime, adresu elektronske pošte, broj telefona i biografiju maksimalne sadržine jedne stranice (do 2000 karaktera);
 2. Opis izložbenog projekta maksimalne sadržine dve stranice (do 3000 karaktera);
 3. Tehničku specifikaciju izložbenog projekta;
 4. Vizuelnu prezentaciju izložbenog projekta kroz najviše 10 fotografija (reprodukcije slika, crteža, skulptura, skicu projekta, kadrove iz video radova itd.);
 5. Predloge i opise dodatnih programa tokom trajanja izložbe (ukoliko je planirano);

 

Napomene:

 1. Konkursni materijal se prilaže kao jedan dokument u PDF formatu, koji ne treba da bude veći od 5MB;
 2. PDF dokument treba da nosi ime umetnika/ce ili izložbenog projekta:
 3. Prijave se šalju na galerijakonkurs2022@domomladine.org
 4. Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu pisati na marta.markovic@domomladine.org
 5. Rezultati konkursa će biti saopšteni najkasnije do kraja septembra 2021. godine na internet stranici Doma omladine Beograda;
 6. Uslovi izlaganja i obaveze izlagača definišu se naknadno Ugovorom;
 7. OVDE možete preuzeti plan Galerije.

********************************************************************************************

 

Belgrade Youth Center Gallery is announcing the open call for the exhibiting season of the year 2022 (57th season). Duration of the open call is from 1st of June through 2nd of July and it’s intended for artists and curated projects from Serbia and abroad. Artists applying for the solo exhibition must not be over 40 years of age. The final selection of the projects will be made by the Belgrade Youth Center Gallery Council.

We kindly ask you to read carefully information concerning the open call, application material and notifications. Incomplete applications or the ones arrived after the deadline will be discarded.

Application material should consist of:

 1. Information about the artist/artists: first and last name, e-mail address, telephone number and biography no longer than one page (around 2000 characters);
 2. Concept of the exhibition/project no longer than two pages (around 3000 characters);
 3. Technical specification of the exhibition/project;
 4. Visual presentation of the exhibition/project with no more than 10 photos (images of the paintings, sculptures, drawings, video stills etc.);
 5. Proposals for supporting programs (if planned);

 

Notifications:

 1. The applications must be sent as one document in PDF format, not bigger than 5MB;
 2. The PDF file should be titled by artist’s or project’s name;
 3. Applications are send to galerijakonkurs2022@domomladine.org
 4. For any additional information applicants can write to marta.markovic@domomladine.org
 5. The results of the open call will be published by the end of September 2021 on www.domomladine.org
 6. The exhibiting terms and conditions are defined afterwards by a contract;
 7. HERE you can download Gallery plot Nacrt Galerije (1)

 

Komentari