Konferencija: NEVIDLJIVO NASILJE

Retradicionalizacija, Biroktratizacija, Eksploatacija
Partneri: MSUB i Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu

Konferencija će okupiti teoretičare i umetnike koji će raspravljati o tri tematska klastera projekta koje smatramo ključnim simptomima “nevidljivog nasilja” unutar evropskog konteksta danas.

NEVIDLJIVO NASILJE

Multi-disciplinarni projekat u koprodukciji Muzeja savremene umetnosti iz Beograda i ARTIUM, Baskijskog muzeja – centra za savremenu umetnost iz Vitorije

Kustosi: Zoran Erić, Blanka de la Tore i Šejmus Kili

 

Saradnja podrazumeva dve posebne ali zajednički rađene izložbe, filmski program koji će pratiti svaku izložbu, konferenciju u saradnji sa lokalnim akademskim institucijama, i niz predavanja, panel diskusija i edukativnih radionica.

 

10:00

Panel 1 Retradicionalizacija

(folklor, nacionalizam, identitet & trauma, brisanje istorije …)

Govore: Ticiana Andina (IT), Deklan Long (IE), Suzana Milevska (MK), Jan Miler (DE)

Moderator: Stevan Vuković (RS)

 

12:10

Panel 2 Birokratizacija

(EU aparthejd – nasilje novih zakonodavstava; problematika institucionalne uprave, uticaj politike …)

Govore: Petar Bojanić (RS), Daniel Garsija Anduhar (ES), Masimo Palma (IT)

Moderatorka: Adriana Zaharijević (RS)

 

14:25

Panel 3 Eksploatacija

(rad, mreže kapitala, nove političke hegemonije …)

Govore: Daniel Loik (DE), Iciar Bario (ES), Nikola Radić Lucati (RS)

Moderatorka: Ana Vilenica (RS)

 

Pozadina projekta

Projekat istražuje oblike ‘nevidljivog’ nasilja prisutnog u svakodnevnim, domaćim situacijama ili onim vezanim za posao; administrativno i birokratsko nasilje; vizuelno nasilje u advertajzingu i medijima, kao i suptilne forme sektaštva i animoziteta u zajednicama iz skorašnjeg istorijskog konteksta. Ti oblici nasilja mogu se posmatrati kao globalno prisutni. Ovakva poređenja nasilja istražuju se kroz sučeljavanje umetničkih radova koji problematizuju teritorijalne, nacionalističke i mitske teme, kao i one vezane za pitanja identiteta, i to na aktuelan način i bez upadanja u zamku dualističkih, razdeljenih ili oprečnih reprezentacija.

Tema nasilja kao predmet izložbe po prirodi stvari je osetljiva i često provokativna, a ponekad i podložna manihejskim definicijama ‘mi i oni’. Zbog toga ovaj projekat nastoji da se odupre nepotrebnom fokusiranju na pitanja rata, genocida ili ekstremnog nasilja, iako ove teme odjekuju u pozadini projekta. „Nasilje” čije se manifestacije preispituju i reflektuju u radovima pozvanih umetnika, je ono koje zadobija formu nasilja u jeziku, reprezentaciji, kao rezultat promenjenih društveno-ekonomskih uslova i novih ideja i politika koje se mogu identifikovati kao izvor „kulturnog” nasilja nad geo-političkim entitetima i pojedincima. To ne znači da se ovi „aktuelniji” i naglašeniji oblici nasilja (terorizam, rat, etničko čišćenje i genocid) eksplicitno izbegavaju, već da oni ne dominiraju poljem referenci na ovoj izložbi koja nastoji da istovremeno reflektuje različite forme kulturnog i društvenog nasilja. Sem toga, i raznovrsne prepreke koje su se pojavile tokom realizovanja čitavog projekta (koje se, ironično, mogu definisati kao ključni primeri nevidljivog nasilja) predočavaju se i dešifruju tokom sáme izložbe i unutar diskursa koji je prate. Naime, prvobitno zamišljen kao saradnja partnera iz tri zemlje, a sada izložba koja se realizuje u Srbiji i Španiji, bez irskog partnera, ovaj projekat je u toku razrade i sâm naišao na neočekivane i neželjene oblike ‘nevidljivog nasilja’.

Projekat ima za cilj da ispita univerzalizujuće aspekte novih oblika nevidljivog nasilja koji su trenutno preovlađujući u celoj Evropi; onih oblika nasilja koji se, na primer, prepoznaju kao ključna pretnja proizvođenju egalitarnih ideala evropskog građanstva.

 

***********************

Izložbeni prostori projekta NEVIDLjIVO NASILjE:

Salon MSUB, Pariska 14

Kuća legata, Kneza Mihaila 46

Institut Servantes, Čika Ljubina 19

9. maj – 30. jun 2014.

Otvaranje 9. maja u 19. časova

+

ARTIUM, Baskijski muzej – centar za savremenu umetnost – Vitorija, Španija.

12. septembar 2014 – 11. januar 2015.

Filmski program u okviru projekta NEVIDLJIVO NASILJE

Partneri MSUB i Filmforumom Studentskog kulturnog centra

Velika sala SKC, Kralja Milana 48

od 20 časova

 

Raspored projekcija i razgovora s autorima

utorak, 20. maj – Žoao Salaviza (PT)

utorak, 27. maj – Dankan Kembel (IE)

ponedeljak, 9. jun –  Ferhat Ezgir (TR)

utorak, 17. jun – Džesi Džons (IE)

utorak, 24. jun – Pavel Braila (MD)

Komentari