Konferencija: Neurolingvističko programiranje – NLP

Organizacija: Svetski omladinski talas i Asocijacija edukativnih praksi u saradnji sa Domom omladine Beograda

Radionicu / trening u okviru konferencije vodi NLP trener Martina Đokić

NLP konferencija – NLP (neurolingvističko programiranje) je tehnika rada na samospoznaji i samoefikasnosti, koja je poslednjih godina veoma zastupljena širom sveta, naročito u sferama rada sa preduzetnicima, i uopšte osobama koje žele da ostvare profesionalni napredak. NLP tehnika podrazumeva rad na mentalnim i emotivnim blokadama koje sa sobom nosimo kao posledicu vaspitanja i iskustava iz ranog doba, a koje nas u sadašnjem trenutku koče i stoje na putu daljem napretku u poslovnom i svakom drugom smislu. Aktivnost je uvršćena u program festivala u vidu dvočasovne radionice koju će voditi stručno lice obučeno za rad sa NLP tehnikama. Koordinacija ove aktivnosti je zaduženje Tima za edukativni program festivala.

Martina Đokić je osnivač filijale “NLP Energy House” u Beču.

Ima godine međunarodnog iskustva u timskom menadžmentu, zapošljavanju i timskim treninzima. Postigla je značajne rezultate, posebno u kreiranju i pružanju prilagođenih obuka za vođe tima i razvijanje procesa za stvaranje zdrave i efikasne timske atmosfere, i stoga, boljih poslovnih rezultata. Ima odlično iskustvo u javnom nastupu, direktnoj prodaji, marketingu, kao i menadžmentu prodaje i marketinga.

Svetski omladinski talas (World Youth Wave) je omladinska, nevladina, neprofitna organizcija koju je grupa mladih entuzijasta osnovala 2005. godine u Beogradu.

Ciljevi osnivanja i razvitka Svetskog omladinskog talasa su:

– podsticanje i promocija studentskih i omladinskih projekata i ideja
– unapređenje saradnje domaćih i inostranih studenata i omladine generalno
– podsticanje bliže regionalne saradnje i etničkog dijaloga između nevladinih organizacija različitih zemalja
– promocija međusobne saradnje i razumevanja mladih, borba protiv ksenofobije, predrasuda, rasizma i sve to kroz proces intenzivne interkulturne razmene.

Asocijacija edukativnih praksi

Nevladina organizacija, bavi se edukacijom iz raznih oblasti psihologije, uz pomoć radionica, tribina i predavanja. Asocijacija sarađuje sa psihoterapeutima, savetnicima, psiholozima, profesorima.

Komentari