Konferencija: Muzealizacija Jugoslavije

Konferencija Muzealizacija Jugoslavije – zamrzavanje ili aktivno pregovaranje zajedničkog nasleđa deo je programa obeležavanja 100 godina od osnivanja Jugoslavije, u organizaciji Muzeja Jugoslavije i Platforme za savremenu umetnost Kiosk.

Konferencija istražuje razne statuse jugoslovenskog nasleđa, kao i potencijal ideja i vrednosti koje to nasleđe ima u sadašnjem trenutku, ali i značaj koji može imati u budućnosti.

Tokom dva dana, u okviru različitih panela, zajedno sa sagovornicima i publikom otvorićemo neka od sledećih pitanja: Da li je prošlost Jugoslavije već istorijski obrađena i pohranjena u muzejima i arhivima? Da li je sadržana u istorijskim tekstovima, raspravama, predmetima mnogobrojnih kolekcija, sećanjima? Da li je možemo razumeti kao završeni period u linearnom protoku vremena koji je iza nas ili pak kao politički i kulturni predeo koji je uvek u pokretu i uvek u nastajanju? Da li nam to zajedničko nasleđe može pomoći da razumemo neka dešavanja u današnjem trenutku, da razumemo neke od kriza kroz koje svet prolazi? Da li na primeru multinacionalne, multikonfesionalne zemlje sa sopstvenim putem u socijalizam, koja se raspala pre gotovo tri decenije, možemo razmišljati o mogućim rešenjima sadašnjih izazova?

PROGRAM
KONFERENCIJE

NEDELjA 2. DECEMBAR

9:30–10:00
Registracija učesnika

10:00–10:15
POZDRAVNI GOVOR
mr Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije

10:15–11:00
KONFISKACIJA KULTURE
Dubravka Ugrešić, književnica

11:00–11:30
PAUZA

11:30–13:00
PRO ET CONTRA
moderator: dr Tvrtko Jakovina, (Filozofski fakultet u Zagrebu)
govornici: dr Ljubinka Trgovčević, dr Dragan Markovina (Centar za studij demokracije i ljudskih prava, Zagreb),
dr Husnija Kamberović (Univerzitet u Sarajevu), dr Milan St. Protić

13:00–14:00
RUČAK

14:00–15:30
JUGOSLAVIJA DANAS
moderator: dr Tanja Petrović (Institut za studije kulture i sećanja ZRC SAZU, Ljubljana)
govornici: dr Olga Manojlović Pintar (Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd), dr Jernej Mlekuž (Slovenački institut za migracije, ZRC SAZU, Ljubljana), Ana Dević (WHW, Zagreb), Vladimir Arsenijević (Krokodil, Beograd)

15:30–17:00
PROJEKAT JUGOSLAVIJA –
PLATFORMA ZA SAVREMENU UMETNOST KIOSK I MUZEJ JUGOSLAVIJE
moderator: Stevan Vuković, kustos i teoretičar umetnosti, Beograd
govornici: Ana Adamović, umetnica (Kiosk, Beograd), Milica Pekić, istoričarka umetnosti (Kiosk, Beograd), dr Mitja Velikonja, kulturolog (Univerzitet u Ljubljani), Iskra Geshoska, kulturna radnica (Kontrapunkt, Skoplje)

 

PONEDELjAK 3. DECEMBAR

9:30–11:00
JUGOSLAVIJA U MUZEJU
moderator: dr Nikola Krstović (Filozofski fakultet, Beograd)
Slučaj Muzeja novije istorije Slovenije – dr Kaja Širok
Slučaj Istorijskog muzeja Bosne i Hercegovine – Elma Hašimbegović
Slučaj Muzeja Jugoslavije – Ana Panić, Marija Đorgović, dr Katarina Živanović

11:00–11:30
PAUZA

11:30–13:00
AMATERSKE PRAKSE SAKUPLjANjA, ČUVANjA I TUMAČENjA JUGOSLOVENSKOG NASLEĐA
moderator: Tatomir Toroman (Muzej Jugoslavije, Beograd)
govornici: Žarko Gvero Gera (Savez udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Srbije, Beograd), Mario Milaković (Yugodom, Beograd), Milenko Petković (Jugozvuk, Beograd), Nebojša Jakovljević, (Istorija eks-Ju fudbala, Subotica)

13:00–14:00
RUČAK

14:30–15:30
MUZEALIZACIJA JUGOSLAVIJE: POSTKAPITALISTIČKA PROŠLOST ZA KAKVU BUDUĆNOST?
dr Rastko Močnik (Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd)

 

ORGANIZACIONI TIM KONFERENCIJE ČINE:
dr Katarina Živanović i Tatomir Toroman (Muzej Jugoslavije) i
Ana Adamović i Milica Pekić (Platforma za savremenu umetnost Kiosk).

Komentari