Premijera Kamerne opere “PETROGRAD”

Muzika: Branka Popović/ Libreto: Aleksandra Sekulić/ Dirigent: Rade Pejčić/ Reditelj: Vera Obradović
Organizacija: Jugokoncert i Dom omladine Beograda
Projekat pod nazivom Petrograd zamišljen je kao kamerna opera bazirana na romanu “Petrograd” Andreja Belog, ruskog avangardnog pisca sa početka XX veka.

Iako je roman sturkturno vrlo kompleksan, libreto je postavljen kao niz odlomaka organizovanih tako da bude očuvana osnovna narativna linija romana – priča o porodici, odnosima izneđu oca, sina i majke tokom teških vremena u Rusiji neposredno pre revolucije.

Solisti: Jelena Jovanović, Biljana Soldo, soprani;  Ana Radovanović, Ana Sinicki, mecosoprani; Ljubomir Popović, Danilo Stošić, tenori; Vladimir Dinić, Nenad Nenić, Saša Novaković, baritoni;
Gudači Sv. Đorđa
Solisti Ansambla za novu muziku GradilišteNeda Hofman, klavir; Veljko Klenkovski, klarinet;  Ivan Marjanović, udaraljke

Video: Nebojša Petrović, Ivica Đorđević, Boško Prostran

Izvođenje pomogli: FMU, SOKOJ, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Udruženje kompozitora Srbije, Grad Beograd, Dom kulture Studentski grad

 
Ukratko: Apolon Apolonovič, otac,  upravnik jedne Vladine institucije, njegov sin, Nikolaj Apolonovič, koji dobija zadatak od strane revolucionarne organizacije da ubije svog oca bombom koju mu je dostavila. Kroz mrežu misterioznih i intrigantnih događaja otkrivaju se složeni porodični odnosi koji leže u pozadini socijalne i političke akcije.

Ansambl je sačinjen od devet pevača, kamernog gudačkog orkestra, klarineta, klavira, udaraljki i elektronike.

Struktura dela zamišljena je kao dinamično preplitanje delova koje peva narator čiji je zadatak da publiku vodi kroz priču, delova koje peva hor sačinjen od osam pevača čija je uloga da komentariše situaciju i da stvori određenu atmosferu, i na kraju dramskih delova, dijaloga između likova u operi koje će pevati određeni pevači iz hora. Sve ovo upotpunjava video rad, kao i koreografski delovi.

Ciljevi ovog projekta, između ostalog su i podrška mlađoj generaciji muzičara, promocija savremene klasične muzike, pomaganje produkcije finalnog doktorskog projekta studenta doktorskih studija kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu

Komentari