Koncert povodom 113 godina MŠ “MOKRANJAC”

Muzička škola „Mokranjac“, najstarija je srpska muzička škola. Osnovana je 1899. godine. Njen osnivač i prvi direktor bio je Stevan Stojanović Mokranjac. Mokranjac je tada bio dirigent Prvog beogradskog pevačkog društva, sada hora Saborne crkve u Beogradu. Sa te pozicije, sa još četrnaest svojih prijatelja i kolega, osnovao je Muzičku školu, pod nazivom “Srpska muzička škola”. Taj naziv škola je imala do 1914. godine, tj. do početka Prvog svetskog rata i smrti Mokranjca.

ULAZ JE BESPLATAN!

Zbog ratnih prilika, škola nije radila do 1918. godine, kada se reosniva i dobija ime “Beogradska muzička škola”. Tada dobija i svoju zgradu, u Brankovoj ulici. Za vreme šestoaprilskog bombardovanja 1944. godine, zgrada se ruši i škola prestaje sa radom.

Na dan 28. marta 1946. godine, škola se ponovo reosniva i dobija ime po svom osnivaču, “Mokranjac”. Do današnjeg dana, taj datum se slavi kao Dan škole.

Danas, škola “Mokranjac” ima 118 profesora i oko 800 učenika. U njoj su zastupljena četiri nivoa obrazovanja: Muzičko zabavište, Osnovna muzička škola, Srednja muzička škola i Muzička gimnazija.

Ove godine, Muzička škola „Mokranjac“ slavi 113 godina od svog nastanka. U školi su tokom tog velikog vremenskog razdoblja, predavali i učili mnogi veliki muzički umetnici naše države.

Na koncertu će nastupiti:
– Mešoviti hor Srednje škole,
– Ženski hor Srednje škole,
– Ženska pevačka grupa Etnomuzikološkog odseka,
– Solisti-laureati sa domaćih i međunarodnih takmičenja,
– Kamerni ansambli i
– Orkestar Srednje škole sa solistima

Komentari