KONCERT NA ZIDIĆU: DŽEZ ODSEK MŠ STANKOVIĆ

Povodom završetka sezone popularnih Koncerata na zidiću ove godine, u subotu 13. septembra od 20 časova, predstavljamo potpuno novi program koji je spremio džez odsek MŠ Stanković! Naši najmlađi džezeri će ovim nastupom praktično najaviti dolazeći jubilarni 30. Beogradski džez festival, koji se održava od 24 do 27. oktobra. Najstariji džez festival u našoj zemlji, sa daleko najvećim međunarodnim ugledom, najbolje će najaviti naš najbolji džez podmladak!

Koncerti na zidiću su se i ove godine pokazali kao izuzetno uspešna platforma za predstavljanje najnovije generacije autorskih sastava na našoj sceni, iz svih žanrova popularne muzike. Oko deset hiljada građana Beograda sa odobravanjem je tokom leta propratilo ovu akciju čiji je smisao u približavanju stvaralaštva novih umetnika što širem krugu publike, kao i upoznavanju publike sa novim muzičkim pokretima i tendencijama na našoj sceni.

 

Osmišljavajući na nov način sadržaj Platoa Milana Mladenovića, mišljenja smo da smo na skroman način doprineli oplemenjavanju duha grada.

Komentari