Koncert: BICINIUM – SCENSKO MUZIČKI KRUG

Organizacija: Ansambl Studio 6 u saradnji sa Omladinskim centrom CK13, Novi Sad, Domom omladine Beograda i Studentskim kulturnim centrom Kragujevca
Koncert je deo projekta Koncertna sezona Ansambla Studio 6, koji su podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ernst Von Siemens Music Foundation i Pokrajinski sekretarijat Vojvodine za sport i omladinu.

Cena ulaznice: 200 dinara.

Ansambl Studio 6 u saradnji sa Omladinskim centrom CK13 iz Novog Sada, Domom omladine Beograda i Studentskim kulturnim centrom Kragujevca organizuje seriju koncerata, koji za cilj imaju promociju savremene umetničke muzike. Prvi u nizu od pet ovogodišnjih projekata Ansambla Studio 6, čine srpske premijere dueta savremenih kompozitora Berharda Gandera, Petera Ablingera, Mauro ardia i Chikage Imai, pod nazivom Bicinium– Scensko muzički krug. Na programu je i svetska premijera novog komada domaće kompozitorke i članice ansambla Svetlane Maraš.

 

Program:
Bernhard Gander: Dirty Wings (harmonika i truba)

Chikage Imai: osmosis phoneme (truba i blok flauta)

Mauro Cardi: Wind (blok flauta i harfa)

Svetlana Maraš: * Novi komad (harfa i elektronika)

Peter Ablinger: Akkordeon und Rauschen (elektronika i harmonika)

O kompozitorima:

Bernhard Gander (1969, Linc, Austrija)
Bernhard Gander je studirao klavir, dirigovanje i kompoziciju u Tirolu i Gracu, UPIC studiju u Parizu i na Švajcarskom centru za kompjutersku muziku u Cirihu. Iako je stekao klasično muzičko obrazovanje, na njegov rad utiče isključivo pop subkultura: hard rock, metal, punk, dance, horor stripovi i horor filmovi. Težnja da preispituje i pomera granice muzike kod Gandera se ogleda na umetničkom i političkom nivou.
Osim što sarađuje sa visoko rangiranim muzičkim ansamblima poput Ensemble Modern, Klangforum Wien, Gander komponuje i radi sa rep izvođačima, slam pesnicima i mladima. Sa jedne strane ima za cilj da se savremena muzika približi mladima, ali i da se njeno shvatanje preispita u kontekstu drugih muzičkih žanrova, kao i u kontekstu pitanja ko izvodi muziku i gde se ona izvodi. Tako delo “Melting pot”, prvi put izvedeno u tržnom centru u Beču, tretira simfonijski orkestar kao geto unutar kog reperi i slem pesnici dobijaju slobodu izvođenja; kompozicija “ö”, posvećena bendu Motörhead, istražuje formu metal pesama u kontekstu kamernog ansambla; delo “King’s Message” inkorporira delove intervjua sa Kerry Kingom, liderom trash metal benda Slayer.
Po Ganderu, nema razlike između klasične sonate i metal pesme, klasičnog i metal muzičara. Ovu sklonost ka crossover kompozicijama Gander opravdava potrebom da se ruše stereotipi koji postavljaju barijere unutar umetničke zajednice, kao i tezom da muzika nije elitistična sama po sebi, već da elitizam može ležati samo u kompozitoru. Zbog svega navedenog, Gander izbegava suptilni umetnički izraz, i njegove kompozicije često odaju utisak grubo spojenih fragmenata.
http://www.klangforum.at/index.php?lang=2&idcatside=61

Peter Ablinger (1959, Linc, Austrija)
Peter Ablinger je studirao kompoziciju sa Gösta Neuwirth u Gracu i Roman Haubenstock-Ramati u Beču. 1982. godine se seli u Berlin i do 1990. studira na Muzičkoj školi u Krojcbergu i radi kao freelance kompozitor.
Čitav rad Ablingera se može okarakterisati kao radikalno preispitivanje ukorenjenih struktura u muzici istraživanjem osnovnih principa perceptivnosti. U tom smislu, Ablinger ističe ključan događaj za vlastiti pristup komponovanju – kada je prvi put uvideo kako različiti oblici kukuruza na vetru daju različite boje zvuka. Od tada, komponovanje za Ablingera znači istraživanje okruženja i percepcije, posmatranje sveta kroz muziku (fonorealizam). Jedan od fundamentalnih elemenata Ablinerovih kompozicija čini statički, jednobojan zvuk (nem. Rauschen; engl. noise, srp.šum), koji ima svoj ekvivalent u okruženju, u zvuku okeana, vodopada, zvuku TV-a bez antene. Kao integralni deo kompozicije, Rauschen izmešta slušaoca iz referentnog polja čulnosti i osujećuje potrebu percepcije da ekstrahuje neku informaciju iz totaliteta čujnog i apstrahuje materijalnost zvuka i tada nastupa momenat kada slušalac propituje vlastitu čulnost.
Ablingerova dela su kompleksna i izmiču tradicionalnoj kategorizaciji jer predstavljaju umetničke instalacije koje uključuju različite umetničke prakse (snimljene zvukove, skulpturne radove, video i zvučne instalacije, interaktivne performanse).
http://ablinger.mur.at/

Chikage Imai (1979, Nagoja, Japan)
Chikage Imai je studirala na Univezitetu lepih umetnosti i muzike u rodnom gradu Nagoji. Tokom 2002. za njen rad se zainteresovao zapaženi japanski kompozitor Joji Yuasa koji postaje njen mentor. Imai se 2003. seli u Evropu i studira kompoziciju u klasi Wim Henderickx-a, i Fabio Nieder-a na Amsterdaskom konzervatorijumu. Internacionalno priznanje je stekla kamernim delom Vectorial Projection I – bouncing ball (2006). Slede Vectorial Projection IV – fireworks, Simulgenesis, Morphing – state of matter, H into H.
Imai je angažovana u brojnim umetničkim projektima, bavi se vizuelnom umetnošću scenografije. Trenutno je angažovana na istraživačkom radu na Royal Holloway (Londonski univerzitet) i umetnički je direktor Seainx organizacije koja se bavi produkcijom događaja iz domena savremene umetnosti. Njenu muziku su izdavali Muzikproduktion Dabringhaus und Grimm i Ensemble Modern Media.
http://www.chikageimai.net/

Mauro Cardi (1955, Rim, Italija)
Studirao je kompoziciju, instrumentalnu i horsku muziku na konzervatorijumu Santa Cecilia, a postdiplomske studije pod mentorstvom Franco Donatoni-a. Tokom 80-ih sa kompozicijama Melos, Les Masquesi i In Corde osvaja internacionalne nagrade (Valentino Bucchi, Gaudeamus, Gian Francesco Malipiero). Kao kompozitora, angažovale su ga brojne institucije: RAI, Accademia Nazionale Santa Cecilia, Rome and Naples RAI Symphony Orchestras, Gaudeamus Fondation, City of Geneva, Biennale di Venezia, Ravenna Festival, Maggio Musicale Fiorentino… Sarađivao je sa brojnim ansamblima i solistima poput Nieuw Ensemble, Het Trio, Ensemble Recherche, Elision, Perihelion, Contrechamps, Ars Ludi, Musica d’oggi, Freon Ensemble, Icarus Ensemble, Quartetto Bernini, Guido Arbonelli… Naročito plodnu saradnju je ostvario sa Freon ansamblom. Od 1990. počinje da radi na polju elektronske muzike i piše brojna elektro-akustična dela. Iz ovog perioda izdvaja se delo Mao Tapapau inspirisano istoimenim Gogenovim delom koje istražuje odnose boje i muzike. Zajedno sa Luiggi Cecacrelli, Fabio Cifariello Ciardi, Alessandrom Cipriani vodi institut za istraživanje, produkciju i difuziju elektro-akustične muzike Edisson Studio. Rad Edisson Studia se bazira na produkciji kolektivnih elekroakustičnih dela. Pored ovoga, Cardi predaje kompoziciju na Konzervatorijumu “Luigi Cherubini” u Firenci i “Alfredo Casella” u Akvili, Italija.
http://www.edisonstudio.it/en/mauro-cardi/

Svetlana Maraš (1985, Kragujevac, Srbija)
Svetlana Maraš je kompozitorka i zvučna umetnica iz Srbije, aktivna na polju eksperimentalne muzike kod nas i u inostranstvu. Studirala je kompoziciju u Beogradu i usavršavala se na kursevima i radionicama širom sveta (Mozarteum, Bang on a Can, Columbia University School of Arts…), a magistrirala je u Medijskoj laboratoriji Aalto Univerziteta u Helsinkiju gde se nakon studija bavila i naučno-istraživačkim radom. Njen rad u oblasti umetnosti obuhvata polje nove muzike i sound art-a i kreće se od performansa preko interaktivnih instalacija, do teorijskih radova iz ovih oblasti koje je prezentovala na mestima poput Orpheus Instituta za muzičko istraživanje i The Global Composition konferencije u Darmštatu. Muzikom za film i pozorište predstavila se između ostalog na festivalima Aubagne International Film festival i HERE NYC. Njeni skorašnji nastupi kao izvođača žive elektronske muzike, održali su se u Espace Multimedia Gantner (Francuska), Ausland (Berlin), Onassis Cultural Center (Atina) i A38 (Budimpešta). Pored izvođačke prakse koja se bazira na kompoziciji i manipulaciji kompleksnog elektronskog soundscape-a uz pomoć kompjuterske tehnologije i algoratimskih rešenja, Svetlana se još bavi istraživanjem mogućih načina muzičkog izražavanja kroz tekst, objekte, digitalnu tehnologiju.
www.svetlanamaras.com

 

Ansambl Studio 6
Okuplja muzičare iz Beograda, Novog Sada i Karagujevca sa bogatim internacionalnim karijerama na polju savremene i improvizovane muzike. Umetnički cilj ansambla je da redovnim koncertima i edukacijom doprinese promociji novih svetskih tendencija na domaćim prostorima. Ansambl je usmeren ka promovisanju srpske i jugoslovenske muzičke zaostavštine, kao i stvaralaštvu savremenih kompozitora i umetnika.
Ansambl Studio 6 je osnovan 2012.godine. U saradnji sa Trećim programom Radio Beograda, svojim prvim koncertom je pokrenuo seriju nastupa, radijskih i televizijskih prenosa (RTS Digital) Uživo iz Studia 6 Radio Beograda. Uz podršku Fonda za kulturna davanja SOKOJ-a, naručene su i izvedene nove kompozicije za ansambl od međunarodno priznatih domaćih kompozitora Jasne Veličković, Branke Popović, Stevana Kovača Tikmajera i Tamare Basarić u februaru 2013. Ansambl je ostvario blisku i dugorošnu saradnju sa uglednim britanskim kompozitorom Ričardom Beretom, i uz prisustvo kompozitora premijerno je izveo njegovu novu kompoziciju u aprilu 2013. u Beogradu. Ancambl je pozvan na prošlogodišnji BEMUS,  na kome je uz veliki odjek javnosti i kritike, izveo scensku kompoziciju jednog od vodećih nemačkih kompozitora Hajnera Gebelsa Songs of wars I have seen. Ansambl je nastupio na zatvaranju festivala Tribina kompozitora u novembru, kao i u Novom Sadu, gde je tokom jeseni realizovan program Mladi kompozitori Vojvodine, u saradnji sa još jednim perspektivnim britanskim kompozitorom Dejvidom Fenesijem.

Cilj Ansambla Studio6 je da kreativno utiče na dijalog između slušanja, izvođenja i stvaranja u umetničkim praksama danas. Ovaj neobični, modularni i dinamični sastav, posvećen je negovanju zvučnog prostora na razmeđi akustike i elektronike, određenosti i slučaja, notnog zapisa i performativne odluke.

Muzički krug Ansambla Studio, 6 izvešće: Milana Zarić, harfa, Nenad Marković, truba, Karolina Beter, blok flauta, Vladimir Blagojević, harmonika i Svetlana Maraš, elektronika.

Više o ansamblu: www.studio6.st

Komentari