ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ, ПРОТИВ ПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ СТРАЖЕ У ПРОСТОРУ ДОМА ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА

НАРУЧИЛАЦ: Установа културно образовних делатности – ДОМ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА, Mакедонска 22, Београд

 
ПРЕДМЕТ ЈН: Услуге физичко техничког, против пожарног обезбеђења и противпожарне страже у простору ДОБ-а
 
ТИП ПОСТУПКА ЈН: Отворени поступак
 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 79710000 – услуге обезбеђења
 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 21.08.2013. до 12ч
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 21.08.2013. у 12,30ч у просторијама ДОБ-а (Македонска 22, Београд, 4-ти спрат)

 
Контакт тел.: 011 3220 127 или е маил jasna.visnjic@domomladine.org

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Komentari