Vedrana Ivanović: “Guide To Life”

Cilj umetnice je da na slikama i crtežima, rađenim vrlo disciplinovanom tehnikom, prikaže savremenog čoveka čije putanje su utabane i određene savremenim načinom života koji podstiče maksimizaciju vremena namenjenog za rad. Suptilnim nanošenjem transparentnih slojeva boje dobija se zamagljena atmosfera u kojoj su ljudi integrisani u prostoru i gde je na momente izgubljena fina nit koja ih čini individuama.

 

Vodič za život
“Putovanja smatram veoma bitnim segmentom života koji utiče na čoveka u procesu izgrađivanja njegovog sopstvenog sistema vrednosti. Na putovanjima upoznajemo druge kulture i uopšte drugoga, u odnosu prema kome formulišemo i sopstvene stavove. Zato su na mojim radovima, kao specifičnost, predstavljeni ljudi, u pokretu i u grupi, retko kad osamljeni. Savremeni čovek je stalno prisutan u određenoj grupi, bilo da je ona oformljena u intimnoj atmosferi ili je nametnuta društvenim okolnostima.

Ideje koje me pokreću bi se mogle formulisati kroz neka od pitanja: koliko smo uslovljeni a koliko imamo slobodu za sopstvena (makar i ne previše obavezujuća) istraživanja ili čak i za lutanja tokom kojih upoznajemo drugu zemlju, kulturu, ljude. Da li tokom provedenog odmora čovek živi svoju nezavisnost ili se  ta nezavisnost ispoljava uglavnom u okviru brojnih smernica koje su mu unapred pripremljene? Kako ljudi organizuju i troše svoje slobodno vreme?

Jedan od motiva na mojim slikama su muzeji i njihovi obilasci. Brojne smernice (kao ona za Mona Lizu) i informacije u muzejima često remete mir za sagledavanje veličanstvenih dela umetnosti. Čovek, poznajući brojna dela čija je popularnost velika, ima potrebu da ih upozna i tada često zaobiđe ona druga koja ostaju u senci popularnijih. Slično se događa kada je u pitanju upoznavanje arhitekture grada i onoga što grad nudi zainteresovanim putnicima.

Takva mesta mogu probuditi blagu nervozu i potrebu da se čovek, kao učesnik u istim događajima, izmesti i usmeri svoju pažnju baš prema grupi kojoj je do malopre pripadao. Tada koristim fotoaparat kao zamenu za blok za skiciranje i u miru postajem posmatrač onih koji posmatraju, pokušavam da za sebe izborim izmeštenu poziciju. Ti motivi su moja lična priča. Od mnoštva događaja zabeleženih na fotografijama kasnije u osami svog ateljea biram za slikanje teme koje su na mene ostavile najsnažniji utisak. Nastale slike u tehnici ulja na platnu ili crteži pastelnim bojama, predstavljaju refleksiju za posmatrača. Slikajući nemam želju da iskažem negativnu kritiku fenomena koje istražujem ali svakako imam potrebu da podstaknem na promišljanje.” Vedrana Ivanović

Vedrana Ivanović do sada je imala više samostalnih izložbi i projekata. Učestvovala je u grupnim izložbama, rezidencijalnim boravcima i umetničkim kolonijama u Srbiji i inostranstvu. Koristi sliku kao primarni medij za svoj umetnički rad. Poslednjih godina radi s decom, vodi likovni atelje za decu i učestvuje u razvoju i ostvarivanju edukativnih programa i projekata u oblasti vizuelne kulture i kreativnog obrazovanja.

www.vedranaivanovic.com

Komentari