“Neimenovani fragmenti“//Arhivski trzaj: filmske projekcije i diskusija

Arhivski trzaj je prateći program izložbe “Neimenovani fragmenti” umetničkog dua Doplgenger. Program predstavlja selekciju savremenih eksperimentalno-angažovanih filmova i diskusiju sa pozvanim stručnjacima. Dopelgengerov odabir flmova se vodi teorijskim konceptom “odbrane siromašne slike” (Hito Štejrl) kao mogućnosti alternativne ekonomije pokretnih slika. 

Autori ili kolektivi u  filmovima koriste već postojeće audio-vizuelne materajale iz različitih baza podataka i  teže uspostavljanju drugačije vizuelne pedagogije.

Selekcija i predstavljanje programa: Doplgenger (Isidora Ilić & Boško Prostran)

Učesnici u razgovoru nakon projekcije: Nikola Dedić, Danilo Prnjat, Aneta Stojnić

Moderatori: Isidora Ilić i Boško Prostran

Saradnik na selekciji: Derek Woolfenden

Komentari