Master izložba studenata FPU

Prva master  izložba studenata Fakulteta primenjenih umetnosti realizuje se u saradnji sa Domom omladine Beograda. Biće izloženi radovi osamdesetoro studenata sa deset smerova FPU.
 
Radovi studenata bi će prestavljeni u nekoliko prostornih celina,  a tematski su podeljeni na dizajnerske, konzervatorske i primenjenu umetnost.

Prva generacija diplomiranih studenata na master akademskom programu Fakulteta primenjenih umetnosti, predstavlja se na ovoj izložbi radovima kojima su zaokružili stručno-umetničko obrazovanje na FPU, na sva tri studijska programa: primenjena umetnost, dizajn i konzervacija i svih petnaest modula u okviru ovih oblasti.

Posle četvrogodišnjih osnovnih akademskih studija, studenti Fakulteta primenjenih umetnosti i studenti koji su osnovne akademske studije završili na ostalim srodnim fakulte- tima, a koji su zajedno nastavili master akademske studije na FPU, predstavljaju se završnim radovima stvorenim u intera- kciji različitih iskustava, u širokom rasponu ideja i materi- jalizacija.

Stvaralački potencijal ovde eksponiranih master diplomaca, pokazuje i uverava nas u ogromni kreativni raspon i mogućno- sti ove generacije, da se kao profesionalci i mogući ume- tnici afirmišu u svim slojevima onog lepšeg i plemenitijeg u životu i stvarnosti, čemu svi težimo.

Poželimo im sreću i istinsko verovanje i nadu da će imati priliku da dalje razvijaju i obogate svoje stvralaštvo i posta- nu ponos našeg Fakulteta primenjenih umetnosti.

Dekan FPU Zoran Bulajić, red. prof.

Komentari