Izložba slika Mine Glogovac “EMPIREJ”

Oblaci u koje je udahnut život prestaju da budu samo deo prirode, već postaju deo duboko ličnog. Biće umetnika koji ih čini takvim postaje bestežinsko, a sam umetnički čin bezvremen i nemoguć za bilo kakvu atribuciju. Polazeći od tretmana i uloge neba u kompozicijama renesansnih slikara, gde nebo triseptembarfuje kao neraskidivi deo kompozicije određujući celokupni tonalitet i senzibilitet slike, Mina Glogovac ide do same krajnosti – nebu posvećuje celu kompoziciju.

Baratajući sigurnim potezom, u svojim slikama neba Mina Glogovac iskazuje pokušaj da se zaustavi i zadrži trenutak, neka neuhvatljiva istina o sebi, svom životu, svom okruženju. To ”hvatanje” trenutka i isečka neba za umetnicu znači življenje i uživanje u trenutku života, što sve šire gledano, nosi pripadnost idejama lepote i vedrine življenja.

Sve jedno da li Minina neba doživimo kao svojevrsnu kontrareakciju na skučenost čoveka današnjice (njegovog životnog prostora, erudicije, misli, socijalnog stanja…), kao ogledalo zemlje i odraz krajolika nad kojim se povijaju, kao alegoriju života (sa simbolima koji su tretirani gradativno, ali ne u pravilnom redu – bespuće, probijanje, prolaz, put, čistina, svetlost…), ili kao alegoriju slobode, izabrana tema upravo označava univerzalni princip povezanosti duboko ličnog i objektivnog, materijalnog i kontemplativnog, mikro i makrokosmičkog. Nebo je, tako, saučesnik istorije, čoveka, prirode…, svedok evolucije, nešto sve prisutno i večito, što se i samo svakog časa menja… – kontroverzna pojava sa mnogo istine o dualitetu bića i stvari, koja provejava dok nas sa velikih platana osvaja snaga plavetnila beskraja. (mr Mare Jankova Grujić)

 

MINA GLOGOVAC rođena je 1970. godine u Beogradu. Diplomirala je 1993. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti, na odseku primenjeno slikarstvo, Univerziteta umetnosti u Beogradu. magistrirala 2003. godine na istom fakultetu. po završetku osnovnih studija, umetnica dve godine boravi na stručnom usavršavanju u Firenci gde u nekoliko navrata učestvuje u realizaciji monumentalnih murala javnog prostora grada.

Od 1995. godine otpočinje svoj rad kao predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je i danas angažovana u svojstvu docenta na predmetu slikarske tehnike. Član ULUS-a od 1995, umetnica je do sada izlagala na referentnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu i realizovala brojne samostalne projekte uređenja reprezentativnih javnih objekata (mozaik, vitraž, monumentalno slikarstvo). Težište rada ove umetnice, bez obzira da li se radi o delima primenjene ili likovne umetnosti, zasniva se na aktivnom objedinjavanju iskustva postojeće arhitektonske sementike javnog prostora i priželjkivanih utopističkih modela jedne imaginarne arhitekture.

http://www.minaglogovac.com

Komentari