Izložba “PRIĐI BLIŽE DA NE VIDIŠ NIŠTA” Mihaele Vujnović

Izložba Mihaele Vujnović pod nazivom „Priđi bliže da ne vidiš ništa” obuhvata četiri serijalne celine nastale u periodu od 2014. do 2016. godine. Apstraktne slike, objekti, kao i kompozicija od 450 monohromnih akvarela predstavljaju fragmente koji svoje izvore nalaze u svakodnevnoj prostornoj realnosti.

Izloženi radovi zasnivaju se na strukturi pravougaone mreže koja vizuelno nastoji da se rasprostre u svim pravcima van prostora bojenih površina, dok gusti nanosi boje teže da razruše uspostavljenu harmoniju mreže. Komponovanjem elemenata koji čine postavku postignuta je jedinstvena celina sa kojom se pokušava ispitati, odrediti i proširiti granica prezentacije slika u izlagačkom prostoru. Minimalne, apstraktne forme i oslikane površine svojim svežim koloritom pozivaju da se priđe bliže i razotkrije slojevita priroda ove kompozicione postavke.

Izložba Mihaele Vujnović predstavlja pregled rada autorke iz skorijeg vremenskog perioda, ali i zaokruženu celinu i priliku da se rad sagleda van ograničenog prostora ateljea. Sama postavka svoj puni smisao postiže u komunikaciji sa arhitekturom izložbenog prostora i prilika je za jasnije sagledavanje karaktera likovne poetike autora.

—-
Mihaela Vujnović je rođena 1989. godine u Karlovcu. 2011. godine diplomirala je na Odseku za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Kao stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije 2014. godine završava master studije na Ecole Nationale Superieure d’Art u Nansiju, Francuska. 2015. godine završava i master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Do sada je izlagala na većem broju izložbi u zemlji i inostranstvu, od kojih se ističu: Labin Art Festival, Hrvatska (2010), DKC, Srbija (2011), „Minimum maximum2”, BiH (2012), „Moi parmi eux”, MJC Pichon, Francuska (2013), Regional 13, Švajcarska (2014) i „Action ou Verite?”, Galerija Namima, Francuska (2015). Učestvovala je u programu Eksperimentalnog umetničkog centra u Italiji, kao i u Međunarodnoj letnjoj školi Segau u Austriji. Dobitnica je Zahvalnice Grada Beograda (2007), zvanja Umetničkog ambasadora od strane Uneskovog kluba na Sorboni (2013), a od 2014. godine članica je Udruženja likovnih umetnika Srbije.

http://mihaelavujnovic.blogspot.com/

 

Galerija Doma omladine Beograda
Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;  
nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

Komentari